REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na projekt węzła w Myślenicach

18 października krakowski Oddział GDDKiA podpisał umowę z konsorcjum firm: MPRB i MP-Mosty na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej węzła drogowego na skrzyżowaniu DK7 z drogą powiatową nr K1967 (ul. Sobieskiego) w Myślenicach.

 
Grafika: GDDKiA O/Kraków
Grafika: GDDKiA O/Kraków
Projekt wraz z uzyskaniem decyzji ZRID ma powstać w ciągu 17 miesięcy od daty podpisania umowy.

Do zadań wykonawcy należy przygotowanie:
– kompleksowej dokumentacji projektowej, m.in.: opracowań geodezyjno-kartograficznych, geologicznych i geotechnicznych,
– wielobranżowego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
– materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID (zgody na realizację inwestycji) wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji,
– projektu wykonawczego dla każdej z branż,
– dokumentacji przetargowej: Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów (ofertowego, inwestorskiego),
– wykonanie czynności i opracowanie dokumentacji związanych z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu decyzji ZRID,
– udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji,
– sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia w czasie prowadzenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
– zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Koszt projektowania wraz z nadzorem autorskim nad budowa węzła wynosi ponad 1 mln 536 tys. zł.

Po okresie projektowania i uzyskaniu decyzji ZRID nastąpi etap podziału nieruchomości objętych inwestycją, wykupy gruntów i przetarg na prace budowlane.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA