REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na przebudowę budynku Instytutu Pileckiego w Warszawie

Spółka PRK7 Nieruchomości zawarła umowę na realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku biurowo-usługowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Siennej 82”.

 
Wizualizacja: TRAKCJA S.A., www.grupatrakcja.com
Wizualizacja: TRAKCJA S.A., www.grupatrakcja.com
Zamawiającym jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie.

Zadaniem PKR7 w ramach realizacji przedmiotu umowy, będzie wykonanie robót budowlanych, związanych z Inwestycją wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na jej użytkowanie. W zakresie umowy zostaną zrealizowane prace konstrukcyjne, instalacyjne, wykończeniowe oraz dotyczące zagospodarowania terenu.

Celem przebudowy budynku Instytutu Pileckiego jest stworzenie ośrodka będącego znaczącym miejscem kultury i dokumentacji na mapie miasta Warszawy – przestrzeni, dzięki której możliwy będzie jak najszerszy przekaz wartości i idei propagowanych przez Instytut Pileckiego.

Budynek będzie obiektem nowoczesnym, ekologicznym i energooszczędnym. Po przebudowie i rozbudowie będzie składać się z 6-cio kondygnacyjnego budynku głównego od strony ulicy Siennej i dobudowanego traktu od strony północnej, a także sali wielofunkcyjnej w obrysie dziedzińca.

Wartość netto zawartej umowy wynosi  61  550  980,49 mln zł (brutto 75  707  706,00 mln zł) a umówione w jej ramach roboty budowlane, mają zostać wykonane w terminie 56 tygodni, licząc od dnia podpisania przedmiotowej umowy.

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, nazywany polskim Yad Vashem, jest polską instytucją państwową, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie osób zasłużonych dla Narodu Polskiego w dziele pielęgnowania pamięci lub niesienia pomocy osobom narodowości polskiej lub obywatelom polskim innych narodowości będącym ofiarami zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych w latach 1917-1990.

Źródło: tekst TRAKCJA S.A., www.grupatrakcja.com
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA