Drogi Wiadomości

Umowa na przebudowę DK91 Zawada – Siedlec Duży

Katowicki Oddział GDDKiA podpisał umowę na przebudowę 5,5 km odcinka drogi krajowej 91 Zawada – Siedlec Duży. Przebudowę w 18 miesięcy (bez okresów zimowych) za ponad 119 mln zł wykona konsorcjum spółek: NDI oraz NDI Sopot.

Grafika: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Cel i zakres inwestycji

Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki komunikacyjne. Początek przebudowywanego odcinka zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania DK91 z ul. Długą w Zawadzie, następnie biegnie przez Romanów, Siedlec Mały aż do granicy Siedlca Małego i Dużego. W ramach inwestycji wykonawca dostosuje konstrukcję drogi do nośności 11,5 t/oś i przebuduje skrzyżowania. Powstaną również ciągi piesze oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wpłynie m.in. wykonanie oświetlenia i sygnalizacji świetlnych. Działania z zakresu ochrony środowiska obejmą przebudowę i budowę przepustów, rowów przydrożnych, płotków herpetologicznych i osadników zawiesin. Na redukcję hałasu wpłynie budowa ekranów akustycznych.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI