REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości

Umowa na przebudowę mostu w m. Stefkowa

15 września br. rzeszowski oddział GDDKiA podpisał ze spółką INTOP TARNOBRZEG umowę na przebudowę mostu przez rzekę Olszanka w m. Stefkowa w ciągu DK84 wraz z rozbudową odcinka tej drogi.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Wartość umowy to 2 377 909,26 zł. Termin realizacji: czerwiec 2021 r.

Przebudowa mostu przez rzekę Olszanka w m. Stefkowa (gmina Olszanica, powiat leski) w ciągu drogi krajowej nr 84 obejmuje swoim zakresem:
– rozbiórkę elementów istniejącego mostu tj. (wyposażenia, częściowo ustroju nośnego i podpór),
– wykonanie dobudowy fundamentów,
– montaż nowej konstrukcji stalowej podatnej oraz całego wyposażenia części przejazdowej obiektu,
– montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
– wykonanie robót wykończeniowych, w tym zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych, obrukowanie stożków nasypu, przebudowę dojazdów do mostu z obu stron wraz z systemem odwodnienia.

Zaplanowano również budowę kanału technologicznego, przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych oraz odtworzenie umocnienie koryta potoku pod mostem.

Wykonanie powyższego zakresu robót jest konieczne ze względu na zły stan obiektu  wpływający na  bezpieczeństwo  i komfort użytkowników  drogi.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA