REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na przebudowę mostu w Tryńczy

17 września 2020 r. rzeszowski Oddział GDDKiA podpisał ze spółką INTOP TARNOBRZEG umowę na zaprojektowanie i remont mostu przez rz. Wisłok w miejscowości Tryńcza w ciągu DK77.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zakres prac

Zadanie realizowane będzie w systemie „projektuj-buduj” a swoim zakresem obejmuje:
– opracowanie projektu wykonawczego remontu mostu;
– roboty przygotowawcze i rozbiórkę elementów pomostów chodników;
– wymianę skorodowanych elementów stalowych konstrukcji wsporczej i wykonanie konstrukcji pomostów chodników wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym nowych elementów;
– wykonanie nawierzchni chodników i dylatacji z blach płaskich, nad podporami, w ciągu chodników;
– naprawę uszkodzeń (deformacji po uderzeniach pojazdów) ram portalowych kratownic;
– naprawę uszkodzeń powłok antykorozyjnych stalowej konstrukcji nośnej i łożysk;
– naprawy uszkodzeń podpór.

Celowość realizacji

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

Zasadniczym celem realizacji zadania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających, pozwalających na bezpieczne użytkowanie mostu do czasu jego przebudowy.

Obecnie wprowadzono ograniczenia w ruchu pieszym poprzez zamknięcie dla ruchu lewego chodnika, z uwagi na bardzo zły stan techniczny stalowych elementów pomostu. Także na drugim chodniku stwierdzono postępującą korozję kątowników stalowych i blach podtrzymujących nawierzchnię co powoduje konieczność wymiany tych elementów.

Poza remontem chodników naprawy wymagają także zdeformowane, w wyniku uderzeń pojazdów, ramy portalowe kratownic stalowych oraz uszkodzenia powłok antykorozyjnych stalowej konstrukcji nośnej i łożysk, a także uszkodzenia trzonów, ścianek zaplecznych i skrzydeł betonowych podpór mostu.

Wykonany remont nie zmieni istniejących parametrów obiektu a roboty mają charakter odtworzeniowy. Obiekt w dalszym ciągu będzie nienormatywny ze względu na nośność i skrajnię poziomą.

Wartość umowy to 1 957 245,80 zł. Termin realizacji: listopad br.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA