Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na przebudowę obwodnicy Skawiny

29 stycznia 2018 r. krakowski Oddział GDDKiA podpisał ze spółką STRABAG Infrastruktura Południe umowę na przebudowę części obwodnicy Skawiny i skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i Stanisława Chmielka.

Wczoraj podpisana została umowa na zaprojektowanie i przebudowę istniejącej drogi klasy G do klasy GP w Skawinie, na odcinku od końca przebudowy skrzyżowania z ul. Krakowską do istniejącej drogi krajowej nr 44 (km 0+998), skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i Stanisława Chmielka. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Koszt projektu i przebudowy wyniesie 3 555 531,00 zł.

Firma w ramach kontraktu ma wykonać:
– przebudowę, budowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z drogą,
– przebudowę istniejącej drogi gminnej do parametrów drogi krajowej klasy GP wraz z wymianą uszkodzonych krawężników,
– budowę dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
– budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
– przebudowę ekranu akustycznego w rejonie skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego i kanału technologicznego,
– przebudowę lub budowę zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych,
– oznakowanie drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przed przystąpieniem do prac zasadniczych rozebrać należy elementy dróg istniejących i infrastruktury technicznej oraz oznakowanie.

Prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie muszą być wykonane w terminie nie dłuższym niż 480 dni, licząc od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresu zimowego (od 15 grudnia do 15 marca).

Autor: GDDKiA O/Kraków

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI