Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na przebudowę skrzyżowania w m. Nowa Sarzyna

GDDKiA podpisała umowę na przebudowę skrzyżowania w miejscowości Nowa Sarzyna. Opracowanie koncepcji przebudowy ronda, projekt budowlany wraz z uzyskanie decyzji na realizację inwestycji oraz roboty budowlane wykona konsorcjum PBI Infrastruktura i PBI WMB.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Wartość kontraktu to 5 179 278,53 zł.

Ważne terminy


Termin realizacji inwestycji to 23 miesiące od daty podpisania umowy, w tym:
– opracowanie koncepcji budowy ronda do 3 miesięcy od podpisania umowy;
– projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy.

Zakres inwestycji


Zakres prac obejmuje budowę ronda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także budowę chodnika ze ścieżką rowerową po lewej stronie drogi. Jezdnia na odcinku inwestycji zostanie poszerzona do 7 metrów tj. dwa pasy ruchu po 3,5 m szerokości każdy oraz opaski bitumiczne obustronne, każda o szerokości 0,5 m. Nawierzchnia drogi zostanie dostosowana do nośności 11,5 t/oś.

Stan istniejący

W stanie istniejącym na DK77 w m. Nowa Sarzyna funkcjonuje czterowlotowe skrzyżowanie zwykłe z przesuniętymi wlotami bocznymi, bez skanalizowania. Szerokość pasa drogowego wynosi ok. 20 m a szerokość jezdni 6 m. Przy skrzyżowaniu po prawej stronie drogi zlokalizowany jest chodnik poza rowem. Nośność drogi nie jest dostosowana do nacisku 115 kN/oś.

Przedmiotowe skrzyżowanie stanowi główny korytarz komunikacyjny drogi krajowej  z centrum Nowej Sarzyny. Średni dobowy ruch na tym odcinku wynosi 4 438 poj. silnikowych ogółem. W szczycie komunikacyjnym występują duże utrudnienia w ruchu w związku z silnymi relacjami  lewoskrętnymi m.in. z drogi krajowej w kierunku ulicy Leśnej.

Przebudowa skrzyżowania na rondo przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo ruchu, a także poprawi warunki komunikacyjne w obszarze przenikania się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym.

Źródło: tekst GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI