Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na przebudowę skrzyżowania w Zimnicach Małych

Opolski Oddział GDDKiA podpisał umowę na budowę ronda w ciągu drogi krajowej nr 45 w Zimnicach Małych. Zadanie zrealizuje firma TRANSKOM Białdyg. Wartość podpisane umowy to 11 298 780 zł.

Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

 

Planowany zakres prac

Przebudowa skrzyżowania obejmuje odcinek drogi krajowej nr 45 o łącznej długości ok. 0,5 km wraz z budową ronda o średnicy 65 m z pięcioma wlotami oraz przebudową odcinków wlotowych dróg: DK45, DW 429 w kierunku Prószkowa, DW 415 w kierunku Rogowa Opolskiego i DP1716O w kierunku Zimnic Małych.

Inwestycja zakłada również budowę oświetlenia, kanału technologicznego, odwodnienia, zatok autobusowych, a także przebudowę infrastruktury niezwiązanej z drogą (sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne).

Powstaną też elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego – ścieżki pieszo-rowerowe i przejścia dla pieszych. Realizacja zadania w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonowanie istniejącego taśmociągu transportującego urobek z kopalni, zlokalizowanego w sąsiedztwie skrzyżowania.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Inwestycja ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmniejszenie prędkości najazdowej w okolicach ronda oraz poprawę płynności ruchu dla użytkowników dróg podporządkowanych, co wpłynie także na komfort jazdy kierowców.

Dokumentacja projektowa dla tego zadania była współfinansowana przez Zarząd Województwa Opolskiego, Zarząd Powiatu Opolskiego oraz Gminę Prószków.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to przełom 2023 i 2024 r.

Fot: GDDKiA O/Opole

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI