REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na przebudowę stacji kolejowej w Olkuszu

Nowe perony, przejście pod torami z windą na stacji Olkusz zapewnią lepszy poziom obsługi podróżnych i ułatwią komunikację. PLK podpisały umowę za blisko 110 mln zł netto na wykonanie robót dla przebudowy olkuskiej stacji kolejowej.

Zdjęcie: Krzysztof Wojtas, www.plk-sa.pl

Stacja Olkusz jest na trasie kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec. Dzięki jej przebudowie w ramach inwestycji PLK, pasażerowie zyskają nowe standardy w podróżach regionalnych i dalekobieżnych, m.in. w stronę Sędziszowa i Krakowa oraz Katowic.

– Kolejowa stacja w Olkuszu, to kolejna stacja w Małopolsce, która zmieni się korzystnie dla podróżnych. Będzie w standardzie, podobnym do innych, zmodernizowanych, a także nowych obiektów na sieci kolejowej, zapewniających lepszą dostępność do kolei i komfort obsługi wszystkich podróżnych – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na stacji Olkusz, wybudowane zostaną dwa nowe perony o długości 400 i 500 metrów. Nowe obiekty wyposażone będą w wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz oznakowanie z systemem ścieżek dotykowych dla osób niedowidzących i słabo widzących. Istotnym udogodnieniem, zwłaszcza dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się będzie przejście pod torami, wyposażone w windę. Bezkolizyjne przejście, zastąpi dotychczasową kładkę dla pieszych. Dzięki temu zwiększy się dostępność na stacji i komfort podróżowania koleją.

Ponadto, inwestycja PLK obejmie kompleksową przebudowę pięciu torów wraz z siecią trakcyjną oraz modernizację urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych oraz sterowania ruchem kolejowym.

Stacja w Olkuszu będzie dostosowana do nowych możliwości rozwoju kolei, m.in. w ramach CPK. W przyszłości będzie pełnić ważną rolę przesiadkowego węzła komunikacyjnego.

Umowę, na zlecenie PLK SA za blisko 110 mln zł netto zrealizuje spółka Swietelsky Rail Polska. Zakończenie prac planowane jest do końca 2025 roku.

Fot: PKP Polskie Linie Kolejowe SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA