REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na przygotowanie dokumentacji dla obwodnicy Limanowej

12 października krakowski Oddział GDDKiA podpisał z firmą IVIA umowę na przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Limanowej w ciągu DK28.

Grafika: GDDKiA O/Kraków
Grafika: GDDKiA O/Kraków
Obwodnica ma powstać w ramach programu „100 obwodnic”.

Wykonawca ma za zadanie przygotować: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, koncepcję programową i zakończyć ten etap uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Na tą część zadania ma zgodnie z podpisana umową 43 miesiące. Koszt wszystkich prac wyniesie 4 182 000,00 złotych brutto.

W ramach inwestycji wstępnie zaplanowano m.in:
– budowę nowego odcinka drogi krajowej poza zwartą zabudową miasta, o długości około 5,6 km,
– ewentualną budowę węzłów lub skrzyżowań w miejscu węzłów na początku i na końcu obwodnicy,
– budowę skrzyżowań z drogami innych kategorii lub w uzasadnionych przypadkach budowę węzłów drogowych,
– budowę i przebudowę ok. 13 obiektów inżynierskich i 3 murów oporowych,
– ewentualną budowę i przebudowę ulic miejskich,
– budowę urządzeń ochrony środowiska i infrastruktury towarzyszącej.

Początek odcinka projektowanej obwodnicy, w ciągu DK28 rozpocznie się na istniejącej drodze krajowej od ok. 107 km plus 632 m, przy ulicy Krakowskiej (kierunek Rabka). Zakończenie obwodnicy nastąpi poprzez włączenie jej do istniejącej DK28 (ul. Kościuszki, kierunek Nowy Sącz), w ok. 113 km plus 240 m. W trakcie prac dokumentacyjnych przygotowane zostaną warianty przebiegu obwodnicy, które zostaną przedstawione na konsultacjach społecznych.

Planowane parametry techniczne obwodnicy Limanowej:
– Klasa drogi: GP
– Prędkość projektowa: 70 km/h
– Przekrój: 1×2
– Szerokość jezdni: 7,0 m
– Szerokość pasa ruchu: 3,5 m
– Nośność nawierzchni: 115 kN/oś

Źródło: GDDKiA O/Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA