REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na rozbudowę DK94 Zederman – Jerzmanowice

22 listopada 2021 r. krakowski Oddział GDDKiA podpisał umowę ze spółką Eurovia Polska na zaprojektowanie i rozbudowę drogi krajowej nr 94 na odcinku Zederman – Jerzmanowice.

 

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Spółka będzie miała 30 miesięcy na wykonanie projektu i prace budowlane. Podczas robót do czasu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Koszt prac wyniesie ok. 92 mln zł. 
 Co się zmieni?

Po przygotowaniu projektu budowlanego i wykonawczego, wykonawca złoży wniosek i uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i rozbuduje DK94 na odcinku 8 km.

W ramach inwestycji powstaną dodatkowe jezdnie i drogi dojazdowe. Zaplanowano przebudowę: trzech skrzyżowań w ciągu DK94 w Gotkowicach, dwóch w Jerzmanowicach oraz budowę nowego skrzyżowania w Gotkowicach. Wszystkie, kolidujące z inwestycją urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej będą także przebudowane. Będą to m.in. urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne. Powstaną nowe urządzenia ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne. Ekrany akustyczne będą zamontowane na długości 1,4 km, by ochronić mieszkańców przed hałasem.

Bezpieczniej dla pieszych

Z uwagi na fakt, że przylegający do drogi krajowej teren jest zurbanizowany na odcinku prawie 4 km po prawej stronie jezdni oraz 1,7 km po lewej stronie, zostaną wybudowane lub rozbudowane chodniki. Powstaną trzy nowe zatoki autobusowe i przejście podziemne. Przejścia dla pieszych będą oświetlone. Przebudowane i wybudowane zostanie 724 zjazdy.

Powstaną zbiorniki retencyjne

Przebudowany zostanie m.in. systemu odwodnienia terenu, rowy drogowe i urządzenia podczyszczające. Sieć kanalizacji deszczowej powstanie na odcinku ponad 4,1 km. Wybudowane zostanie 11 zbiorników retencyjnych z systemem studni chłonnych. Nowy system odwodnienia terenu zabezpieczy posesje przez spływem wód opadowych z DK94 i terenów przyległych.

Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA