Drogi Wiadomości

Umowa na realizację obwodnicy Szwecji

Szczeciński Oddział GDDKiA podpisał umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szwecji w ciągu drogi krajowej nr 22. Trasę o długości 4,18 km zrealizuje spółka Budimex za kwotę 60,7 mln zł.

Grafika: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/

Terminy realizacyjne

Zadanie zostanie zrealizowane w formule „Projektuj i buduj”. Wykonawca będzie miał 17 miesięcy na projektowanie wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), przy czym wniosek o wydanie decyzji ZRID będzie musiał być złożony w ciągu 10 miesięcy. Na realizację robót przewidziano 15 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

Biorąc pod uwagę powyższe terminy, na przełomie tego i przyszłego roku powinien zostać złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Jej uzyskanie i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w III kwartale 2025 roku, a zakończenie prac w II kwartale 2027 roku.

Przebieg obwodnicy

Obwodnica, położonej tuż przy granicy woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego Szwecji, będzie jednojezdniową drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Droga będzie przecinać rzekę Pilawa, na której planowana jest budowa mostu o długości 78 metrów. Obiekt będzie również pełnił funkcję dolnego przejścia dla zwierząt. W ramach inwestycji powstaną także dwa wiadukty dla dróg lokalnych nad obwodnicą.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI