REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Umowa na realizację S61 Podborze – Śniadowo

30 stycznia 2018 r. białostocki Oddział GDDKiA podpisał umowę z konsorcjum firm: RUBAU Polska i Construcciones RUBAU SA na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S61 węzeł „Podborze” – węzeł „Śniadowo”.

Wczoraj przedstawiciele białostockiego oddziału GDDKiA w obecności Ministra Infrastruktury – Andrzeja Adamczyka oraz Iwony Stępień-Kotlarek, zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad podpisali umowę na zaprojektowanie i wybudowanie do 2021 roku odcinka drogi S61 od węzła „Podborze” do węzła „Śniadowo” (kierunek Łomża).

Inwestycja ta, to właściwie niespełna 20-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S61. Ale to także strategiczny węzeł Podborze w rejonie Ostrowi Mazowieckiej łączący Via Balticę (S61) z droga ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok. To właśnie on będzie jednym z największych skrzyżowań bezkolizyjnych na całej Via Baltice, co jest oczywiste, jako ze w tym miejscu ruch tranzytowy z krajów bałtyckich będzie się łączył z siecią polskich autostrad i dróg ekspresowych prowadzących na zachód Europy.

Realizacja zadania przewidziana jest w systemie „Projektuj i buduj”. W sumie zaplanowano na całość zadania 31 miesięcy przy wyłączeniu okresów zimowych w tracie budowy. To oznacza, że Wykonawca powinien zaprojektować trasę i uzyskać decyzję ZRID w ciągu pierwszych 15 miesięcy, a w kolejnych 16 miesiącach zrealizować prace budowlane oraz uzyskać pozwolenia na użytkowanie. W trakcie samej budowy nie wlicza się w czas realizacji okresów zimowych (15 grudnia – 15 marca).

Podpisany kontrakt budowlany opiewa na 479,1 mln zł. Za te pieniądze powstanie 19,5 km drogi ekspresowej S61 w nawierzchni z betonu cementowego, na niej dwa węzły – wspomniany „Podborze” i węzeł „Komorowo” oraz przebudowane zostaną 3 km istniejącej drogi ekspresowej S8, a także około 40 kilometrów dróg niższych kategorii.

Dane techniczne:
Przekrój drogi: 2×2
Szerokość pasa ruchu: 3,5 m
Szerokość pasów awaryjnych: 2,5 m
Szerokość pasa dzielącego: 5,0 m
Szerokość poboczy: minimum 0,75 m
Kategoria ruchu: KR6 i KR7
Ilość węzłów: 2
Nazwy węzłów: Podborze oraz Komorowo
Obiekty inżynierskie:
– mosty – 4,
– wiadukty – 21,
– przejścia dla zwierząt – 6,
– pozostałe – 10.
Ilość MOP-ów kategorii I (toaleta i parking): 2

Przetarg na odcinek „Podborze” – Śniadowo” został ogłoszony w pod koniec kwietnia 2017 roku. Wystartowało w nim 5 podmiotów gospodarczych. Zamawiający przyjął w postępowaniu oprócz kryterium ceny (60%) także kryteria pozacenowe (40%):
– termin wykonania zadania o wadze 12%,
– właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni o wadze 9%,
– równość podłużna nawierzchni o wadze 8%,
– personel wykonawcy o wadze 6%.
– zagospodarowanie gruntu rodzimego o wadze 5%.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił 28.11.2017 r. – wybrano konsorcjum RUBAU Polska i Construcciones RUBAU SA z Hiszpanii.

Obecnie na całej S61 realizowanej przez białostocki oddział GDDKiA, pozostały do zamknięcia przetargów i podpisania umów (w ciągu najbliższych miesięcy) – dwa odcinki:
– węzeł Śniadowo – węzeł Łomża Południe (zad. 2),
– węzeł Łomża Zachód – węzeł Kolno (zad. 4).

Autor: GDDKiA O/Białystok

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA