Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Umowa na remont autostrady A4

Opolski Oddział GDDKiA podpisał umowę na remont północnej jezdni A4 w kierunku Wrocławia, pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle, wykonawca zrealizuje go w formule „Zaprojektuj i wyremontuj”.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole
Oznacza to, że w pierwszej kolejności wykonawca opracuje projekt remontu autostrady, a następnie na podstawie tego dokumentu wykona roboty w terenie.

Jezdnia północna w tym roku


Na ponad 12-kilometrowym odcinku autostrady wykonawca, firma ADAC-LEWAR Sp. z o.o., wykona remont poszczególnych warstw nawierzchni jezdni. Oddanie do ruchu wyremontowanego odcinka jezdni północnej planowane jest do końca listopada br.

Szczegółowy zakres robót


Wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji projektowej remontu jezdni północnej oraz wykonanie robót przygotowawczych. W ramach kontraktu wydłuży istniejący przejazd awaryjny i przeprowadzi remont konstrukcji nawierzchni jezdni północnej autostrady A4, w tym m.in. wymiana warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej, remont odwodnienia, w tym m.in. ścieków trójkątnych, ścieków korytkowych.

Ponadto umowa obejmuje również:
– wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
– remont obiektów mostowych,
– montaż punktowych elementów odblaskowych,
– profilowanie zawyżonych lub zaniżonych poboczy gruntowych wraz z obsianiem trawą,
– montaż barier linowych na przejazdach awaryjnych,
– wymiana barier betonowych.

Organizacja ruchu na czas remontu. Będą dwa etapy


Roboty na jezdni północnej autostrady A4 będą prowadzone całą szerokością jezdni, z wyłączeniem ruchu kołowego i przełożeniem ruchu na kierunek przeciwny, tj. na jezdnię południową.

Roboty przewidywane są w dwóch etapach:
– ETAP 1 odcinek od km 256+740 do km 264+035 – przekrój „2+1” na odcinku od km 256+740 do km 260+300 (Odcinek 1 po dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia i jeden pas w kierunku Katowic), a następnie poprowadzenie ruchu w przekroju „2+2” po jezdni południowej na odcinku od km 260+300 do km 264+035 (Odcinek 2 po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i kierunku Wrocławia).
– ETAP 2 odcinek od km 264+035 do km 269+550 – przekrój „2+2” na wysokości MOP Góra Św. Anny oraz na odcinku od Góry Św. Anny w kierunku węzła Kędzierzyn-Koźle – po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i kierunku Wrocławia. Przy tym etapie realizacji robót zostanie zamknięty MOP Wysoka; wjazd i wyjazd z MOP-u Góra Św. Anny zostanie utrzymany.

Do odseparowania przeciwnych kierunków ruchu będą zastosowane bariery separacyjne.

Kolejne prace zaplanowane


W najbliższych latach zaplanowane są przetargi na remonty dla kolejnych odcinków autostrady A4:
– 2021 – węzeł Kędzierzyn-Koźle – granica woj. śląskiego (jezdnia południowa),
– 2022 – węzeł Kędzierzyn-Koźle – granica woj. śląskiego (jezdnia północna).

Źródło: GDDKiA O/Opole
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI