REKLAMA
Drogi Wiadomości

Umowa na remont DK94 w m. Karczów

Opolski Oddział GDDKiA podpisał umowę na remont drogi krajowej nr 94 w miejscowości Karczów. W ramach inwestycji wyremontowana zostanie droga o długości 0,56 km.

Zdjęcie: GDDKiA O/Opole
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole
Zadanie w terminie do dnia 06.10.2020 r. zrealizuje spółka PH-U „Larix” za kwotę 624 772,97 zł.

Wykonawca w ramach zadania zrealizuje roboty budowlane polegające na:
– rozbiórce warstw bitumicznych nawierzchni jezdni (warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej, warstwy wyrównawczej),
– wykonaniu nowych warstw bitumicznych (warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej), w tym uszczelnienie styku nawierzchni z krawężnikiem na obiekcie mostowym taśmą bitumiczną,
– ułożeniu siatki wzmacniającej nawierzchnię,
– robotach brukarskich,
– wykonaniu oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej wraz z odtworzeniem punktu referencyjnego.

Zaplanowane prace poprawią komfort podróżowania a przede wszystkim wpłyną korzystnie na poprawę bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom na tym odcinku.

Źródło: GDDKiA O/Opole

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA