REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na remont kładki w Siedlcu

23 grudnia poznański Oddział GDDKiA podpisał umowę na remont kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 92 w miejscowości Siedlec. Planowany termin zakończenia prac to II połowa czerwca 2022 r.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan/
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan/

Remont istniejącej kładki obejmuje przede wszystkim naprawę i wymianę uszkodzonych elementów przy założeniu zachowania istniejącej nośności obiektu. W skutek realizacji przedsięwzięcia nie ulegną zmianie podstawowe parametry geometryczne i użytkowe obiektu.
Prace remontowe będą prowadzone przy częściowym ograniczeniu ruchu pojazdów na drodze i zamknięciu ruchu pieszego na kładce.

 Zakres prac remontowych obejmuje:
- odnowienie zabezpieczenia antykorozyjnego ustroju nośnego kładki, pochylni i schodów,
- częściową rozbiórkę i odtworzenie podpór skrajnych wraz z wymianą łożysk,
- montaż nowych balustrad na kładce, schodach i pochylniach,
- wykonanie nowej nawierzchni na kładce, pochylniach i schodach,
- wykonania odwodnienia kładki wraz z budową zbiorników na wody opadowe,
- odtworzenie i uzupełnienie ścieżek i chodników prowadzących do kładki,
- wymiana latarni na kładce i dojściach, wraz z wymianą kabli zasilających.

Wykonawca KTM Infrastruktura Sp. z o.o. wykona remont za 2.090.968,77 zł. Termin realizacji to 3 miesiące od dnia podpisania umowy (do tego okresu nie wlicza się okresu zimowego od 15 grudnia do 15 marca).

Źródło: tekst GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA