REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości

Umowa na remont mostu w Rudnikach

6 listopada katowicki Oddział GDDKiA podpisał umowę na remont mostu w ciągu DK45 w Rudnikach. Remont mostu potrwa 10 miesięcy. Na czas trwania remontu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Więcej o umowie

Prace naprawcze przeprowadzi Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic za kwotę 598 470,6  zł. Remontowany obiekt  powstał w latach  pięćdziesiątych  ubiegłego stulecia. Ma on  konstrukcję ramową,  żelbetową,  o długości 4,6 m i szerokości 17,6 m.  Termin wykonania robót to 10 miesięcy liczone od daty podpisania umowy.

Zakres prac


Remont polegał będzie na  usunięciu zdegradowanego betonu i wypełnieniu ubytków zaprawami naprawczymi. Wymienione zostaną  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni na obiekcie. Wymienimy na nowy  pomost stalowy  umiejscowiony  pod obiektem. Wyposażymy obiekty  w nowe  bariery ochronne. Odtworzymy oznakowanie poziome i pionowe.

Ograniczenia w ruchu


Na czas remontu będą występowały ograniczenia w ruchu, w postaci połówkowego zamknięcia jezdni. Ruch drogowy sterowany będzie sygnalizacją świetlaną. Na tym odcinku  wprowadzone zostanie  ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Źródło: GDDKiA O/Katowice
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA