Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Umowa na rewitalizację linii Zgierz – Ozorków

12 września 2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na rewitalizację linii kolejowej nr 16 na odcinku Zgierz – Ozorków. Wartość podpisanej umowy to 212,6 mln brutto.

 
Zdjęcie: PKP PLK
Zdjęcie: PKP PLK
Zdjęcie: PKP PLK
Zdjęcie: PKP PLK
Realizacja projektu zapewni lepsze podróże mieszkańcom miejscowości na linii Łódź – Kutno i dogodne połączenie aglomeracji łódzkiej z magistralą Warszawa – Poznań. Mieszkańcy Zgierza i Ozorkowa, a także Łodzi będą mogli szybciej i sprawniej dotrzeć do celu. Pociągi pasażerskie przyspieszą z 90 km/h do 120 km/h. Będzie sprawniejszy przewóz towarów.

Zgierz Północ – lepszy dostęp mieszkańców do kolei


Na stacji Zgierz Północ zostanie wybudowany nowy funkcjonalny peron. Obiekt będzie wyposażony w nowe wiaty, ławki i oświetlenie. Czytelne oznakowanie oraz gabloty informacyjne zapewnią sprawną obsługę. Ułatwieniem dla osób niewidzących i niedowidzących będzie system oznakowania dotykowego. Zaplanowano też budowę przejścia podziemnego.

Przebudowa układu torowego, budowa drugiego toru, spowoduje, że dotychczasowy przystanek Zgierz Północ stanie się stacją. Pozwoli to na rozpoczynanie z niej kursów pociągów oraz dzięki tzw. mijance, przejazd większej liczby pociągów aglomeracyjnych i regionalnych, czyli możliwość doskonalenia systemu komunikacji. Drugi tor umożliwi sprawny przejazd pociągów pasażerskich
i towarowych.

Na objętej pracami, prawie 25 km trasie wymienione zostaną tory i sieć trakcyjna oraz 7 rozjazdów. Istotnym zadaniem jest odnowa obiektów inżynieryjnych, w tym 5 mostów i 4 wiaduktów. Będzie
to istotne nie tylko dla przejazdów pasażerskich, ale także zwiększy możliwości przewozu towarów.

Bezpieczniejsze i sprawne podróże pociągiem


Sprawne przejazdy między Zgierzem i Ozorkowem zapewni budowa nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym. Zamontowane zostaną m.in. urządzenia zdalnej kontroli rozjazdów oraz urządzenia zdalnego sterowania na przejazdach kolejowo-drogowych.

Na wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego wpłynie również modernizacja 12 przejazdów kolejowo-drogowych na odcinku Zgierz – Ozorków. Prace obejmą także przejście dla pieszych w Zgierzu. Siedem przejazdów zostanie wyposażonych w automatyczną sygnalizację świetlno-dźwiękową oraz system informowania maszynistów o sprawności urządzeń na przejeździe. Na wszystkich skrzyżowaniach dróg z torami zmodernizowana zostanie nawierzchnia, oświetlenie oraz system odwodnienia.

Prace projektowe i roboty budowlane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków” zostaną zrealizowane w latach 2019-2021. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą to 172,8 mln netto (212,6 mln brutto). Wykonawcą jest konsorcjum firm: Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu (lider), E=R=G Polska, Alusta, Zakład Produkcyjno-Handlowy „ATE” oraz ELESTER-PKP. Prace budowlane planowane są w III kw. 2020 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na dofinansowane projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 143,3 mln zł.

Dla lepszych podróży z Łodzi do Kutna


W ramach prac na linii Łódź – Zgierz – Kutno zostaną wykonane również prace na odcinkach Łódź Kaliska – Zgierz, Ozorków – Łęczyca oraz Łęczyca – Kutno. Pierwszy planowany do realizacji jest odcinek Łódź Kaliska – Zgierz. W następnej kolejności rozpoczną się roboty na odcinkach Zgierz – Ozorków i Ozorków – Łęczyca. Ostatnim etapem będzie przebudowa odcinka Łęczyca – Kutno. Trasa Łódź Kaliska – Kutno ma być przebudowana do końca 2023 roku. Po zakończeniu wszystkich prac podróż z Łodzi do Kutna skróci się o ok. 15 minut.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Siemieniec, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI