REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na rozbudowę DK41 w m. Wierzbięcice

Opolski Oddział GDDKiA podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo- Usługowym „TRANSKOM” na rozbudowę drogi krajowej nr 41 w m. Wierzbięcice o długości 3,5 km.

 
Inwestycja zakłada podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi poprzez wzmocnienie konstrukcji oraz podniesienie parametrów nośności do 11,5 t/oś.

Po rozbudowie będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu klasy GP. Rozbudowa na całym odcinku odbywać się będzie w istniejącym śladzie drogi, skorygowane jednak będą łuki drogi pomiędzy Niwnicą a Wierzbięcicami. Przebudowane zostaną dwa skrzyżowania – z drogą powiatową nr 1672O oraz z drogą gminną, zjazdy do przyległych nieruchomości oraz dróg wewnętrznych.

Wraz z rozbudową drogi zostaną przebudowane lub wybudowane chodniki. Na odcinkach drogi gdzie umożliwiają to warunki terenowe chodniki zostaną wykonane po obu stronach jezdni. Od strony Nysy, na odcinku poprzedzającym m. Wierzbięcice, zaprojektowano także ciąg pieszo-rowerowy oraz budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych w okolicy cmentarza.

Na odcinku poza terenem zabudowanym zostanie wybudowana dodatkowa jezdnia, zlokalizowana wzdłuż drogi krajowej. Droga ta będzie obsługiwała komunikacyjnie tereny przyległe do drogi oraz będzie miała za zadanie wyprowadzenie ruchu rowerowego poza jezdnię drogi krajowej.

W ciągu projektowanej drogi zaplanowano drogowe bariery ochronne w miejscach, gdzie występuje zagrożenie dla uczestników ruchu kierujących pojazdem oraz pieszych i rowerzystów. Budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz drogi rowerowej wyeliminuje ryzyko wypadków drogowych związanych z poruszaniem się pieszych po jezdni oraz poprawi komfort jazdy rowerzystów. Korekta łuków poziomych i pionowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy kierowców.

Rozpoczęcie prac nastąpi w I kwartale br., a ich zakończenie planowane jest w 2022 r.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Opole
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA