REKLAMA
Drogi Wiadomości

Umowa na rozbudowę DK55 Grudziądz – Mokre

23 grudnia 2021 r. bydgoski Oddział GDDKiA podpisał umowę ze spółką Colas Polska na rozbudowę drogi krajowej nr 55 na odcinku Grudziądz – Mokre. Wartość umowy to 9 318 040,59 zł.

 

Grafika: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/
Grafika: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/

Wszystkie złożone oferty zostały przeanalizowane według następujących kryteriów: cena (waga: 60), doświadczenie kierownika budowy (waga: 20), okres gwarancji jakości (waga: 20). Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzymała największą liczbę punktów. Ponieważ w terminie 10 dni nie wpłynęły odwołania od wyboru, 23 grudnia br. podpisano umowę z wykonawcą.

Zadanie polega na rozbudowie drogi krajowej nr 55 na odcinku Grudziądz – Mokre o ciąg pieszo-rowerowy długości 4,2 km. Prace obejmą teren gmin Grudziądz i Rogóźno. W ramach niniejszej inwestycji przebudowana zostanie także infrastruktura kolidująca, zjazdy, kolizje teletechniczne i energetyczne. Powstaną zatoki autobusowe, odwodnienie nawierzchni, kolektor oraz obiekt mostowy przez rzekę Osę na km 1+735.

Źródło: tekst GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA