REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Umowa na rozbudowę drogi krajowej nr 46 Janów – Lgoczanka

Katowicki Oddział GDDKiA podpisał umowę z firmą Adac-Lewar na przebudowę 7 km drogi krajowej nr 46 pomiędzy Janowem a Lgoczanką. Wartość kontraktu to ponad 53 mln zł.

 

Grafika: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Grafika: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Podpisanie tej umowy umożliwi przebudowę kolejnych 7 km drogi pomiędzy Janowem a Lgoczanką. To drugi rozbudowywany odcinek we wschodniej części DK46 w województwie śląskim. Łączna długość obu odcinków to prawie 15 km, a wartość inwestycji w całości finansowanych ze środków budżetowych państwa sięgnie ponad 100 mln zł. Oba zadania zrealizuje firma Adac-Lewar.

Cel

Wschodnia część DK46 w województwie śląskim, o długości ponad 49 km, stanowi ważne połączenie w ruchu pomiędzy DK91 w Częstochowie i DK78 w kierunku województwa świętokrzyskiego. Głównym celem inwestycji jest rozbudowa istniejącej drogi krajowej dla uzyskania poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu drogowego oraz podniesienia komfortu komunikacyjnego. Droga zostanie przebudowana, a jej konstrukcja dostosowana do nośności 11,5 t/oś. Przebudowane będą także skrzyżowania z drogami poprzecznymi, zatoki autobusowe, a w ramach inwestycji powstaną też chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Janów – Lgoczanka

W ramach rozbudowy odcinka, o długości 6,9 km, wykonawca przebuduje dwa skrzyżowania. Pierwsze na przecięciu z drogą gminną do miejscowości Hucisko, Góry Gorzkowskie, a drugie z drogą powiatową Bystrzanowice – Mzurów – Niegowa. Wykonawca wybuduje lub przebuduje łącznie sześć zatok autobusowych oraz dwa miejsca kontroli pojazdów. Wyznaczy także osiem przejść dla pieszych – w tym dwa z przejazdem dla rowerów. Wykona także oświetlenie drogowe. W celu usprawnienia komunikacji pieszej i rowerowej oraz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa niechronionym użytkownikom drogi zostaną wykonane ciągi piesze, pieszo-rowerowe lub rowerowe o łącznej długości prawie 10 km.  Wartość kontraktu to ponad 53 mln zł, a terminem zakończenia to listopad 2024 r.

Lelów – Nakło

Rozbudowa odcinka o długości 7,7 km obejmie przebudowę dziewięciu skrzyżowań. Jedno z nich powstanie jako skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Wykonawca wybuduje lub przebuduje łącznie osiem zatok autobusowych oraz jedno miejsce kontroli pojazdów. Wyznaczy także osiem przejść dla pieszych. W celu usprawnienia komunikacji pieszej i rowerowej oraz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa niechronionym użytkownikom drogi zostaną wykonane ciągi piesze, pieszo-rowerowe lub rowerowe o łącznej długości prawie 9 km. 14 lipca 2023 r. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy. Od tego czasu prowadzone są prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót budowlanych. Trwa inwentaryzacja budynków i budowli zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz działek przeznaczonych pod czasowe zajęcia. Nadzór saperski rozpoznaje teren budowy pod kątem występowania niewypałów i niewybuchów. W między czasie wykonawca wystąpił do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. Prowadzone są też prace geodezyjne. Wartość umowy, podpisanej 26 czerwca br., to prawie 51 mln zł, a zakończenie jej realizacji przypada na koniec września 2024 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA