REKLAMA
Mosty Wiadomości
5 Minut czytania

Umowa na rozbudowę mostu Piłsudskiego w Toruniu

24 marca 2020 r. w Urzędzie Miasta Torunia została podpisana umowa z konsorcjum spółek: INTOP Warszawa i EURO-DARMAL na rozbudowę mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu.

Wizualizacja: Urząd Miasta Torunia
Wizualizacja: Urząd Miasta Torunia
Rozbudowa mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych, jaka będzie realizowana na mapie komunikacyjnej Torunia. 24 marca w Urzędzie Miasta Torunia została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia. Kontrakt o wartości 122.806,890 zł będzie realizowało konsorcjum firm: INTOP Warszawa Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i EURO-DARMAL Sp. z o.o. z Kamiennej Góry (Partner Konsorcjum).

– Jesteśmy przygotowani do realizacji tej inwestycji. Środki na ten cel, uchwałą rady miasta, zostały zabezpieczone w budżecie miasta na rok 2020 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jako mieszkańcy będziemy z wielką uwagą przyglądali się postępom robót na tej inwestycji, jak będzie ona zmierzała do szczęśliwego finału. Chodzi o to, aby podnieść jakość i standard korzystania z tego leciwego obiektu, który udostępniony w naszym mieście został w 1934 roku. Ta interwencja ma zapewnić bezpieczne i sprawne korzystanie z mostu. Jest ona niezbędna, konieczna i oczywista –
mówi Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia.

Zakres prac, które potrwają 20 miesięcy od daty podpisania umowy jest bardzo szeroki.

– Postaramy się w tym czasie oddać ten obiekt, aby wyglądał tak jak na wizualizacjach. Do realizacji tego zadania wystartowaliśmy w konsorcjum. Firma EURO-DARMAL Sp. z o.o. zajmie się korozją, natomiast my pozostałym asortymentem prac. Jesteśmy firmą z polskimi korzeniami i cieszymy się, że obdarzono nas zaufaniem i powierzono nam realizacji jednej z najważniejszych inwestycji miejskich –
mówi Edward Głaz, prezes zarządu firmy INTOP Warszawa Sp. z o.o.

– W ramach umowy wykonawca będzie zobowiązany do wykonania poszerzenie wsporników chodnikowych na których znajdą się ciągi piesze i rowerowe do 4,2 m, co pozwoli na rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego na przeprawie, z każdej strony mostu. Wykonawca naprawi także istniejącą płytę pomostu. Wykonane zostanie nowe wyposażenie na obiekcie: kapy chodnikowe, nawierzchnia jezdni i chodników, odwodnienie, oświetlenie, iluminacja i bariery drogowe –
wylicza Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD w Toruniu.

Ponadto wykonawca zajmie się m.in. czyszczeniem i naprawą oblicowań kamiennych, przyczółków mostu i filarów; przebudową sieci zlokalizowanych na obiekcie i infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją. W zakres inwestycji wchodzi także zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej i projektowanej konstrukcji stalowej, budowa punktów widokowych, wykonanie zejścia na Kępę Bazarową i nowego zejścia na Bulwar Filadelfijski wyposażonego w windy dostosowane dla rowerzystów i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

W pierwszym etapie prac wyremontowana zostanie nawierzchnia mostu oraz zostaną wyczyszczone i pomalowane elementy, które znajdują się nad jezdnią. Rozpoczęcie tych prac poprzedzi ustawienie przeprawy tymczasowej. Miastu udało się pozyskać zgodę Ministra Energii na nieodpłatne użyczenie z rezerw strategicznych konstrukcję składanego mostu drogowego typu DMS-65 wraz z kompletem podpór. Pozyskano także zgodę Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na wykonanie usługi transportu, montażu i demontażu konstrukcji mostu tymczasowego przez wojsko.

Przeprawa tymczasowa będzie zlokalizowana na przedłużeniu ulicy Przybyszewskiego od strony północnej Wisły oraz na przedłużeniu ulicy Zagrodowej i ul. Przy Grobli po drugiej stronie. Dojazd do ul. Przybyszewskiego będzie zorganizowany od strony placu Skalskiego, a do ul. Zagrodowej ul. Nieszawską. – Obecnie trwa budowa dróg dojazdowych do przeprawy tymczasowej. Przygotowaniem ul. Zagrodowej zajmuje się wyłoniony w drodze przetargu Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. za  kwotę: 1.130.458,26 zł. W ramach umowy na ul. Zagrodowej wykonywany jest chodnik wzdłuż całej ulicy oraz nowa asfaltowa nawierzchnia. Z kolei przygotowaniem ulicy Przybyszewskiego zajmuje się wyłoniona w drodze przetargu firma BRUKSYSTEM za kwotę: 1.107.034,69 zł. W przypadku ulicy Przybyszewskiego wykonawca remontuje istniejący chodnik (od ul. Bydgoskiej do Schroniska dla Zwierząt). Na odcinku od schroniska do wjazdu na przeprawę tymczasową ma za zadanie budowę nowego chodnika. W ramach zadania zostanie uzupełnione oświetlenie, a istniejące zostanie zmodernizowane. Termin wykonania dróg dojazdowych, zgodnie z umowami, przypada na 31 maja 2020 r.

Natomiast w II etapie remontu mostu drogowego im. J. Piłsudskiego planowany jest remont chodników i tego, co jest do zrobienia poniżej mostu.

Zarządzaniem i nadzorem nad rozbudową mostu drogowego im. J. Piłsudskiego zajmie się zewnętrzna firma. 19 marca MZD w Toruniu otworzył oferty. Kontraktem zainteresowanych jest aż 6 firm. Najtańsza oferta została wyceniona na 495 tysięcy złotych, a najdroższa na ponad 2 miliony złotych. Najtańszą ofertę złożyła gdańska firma OPTEMCONSULT Sp. z o. o. wyceniając swoje usługi na 4895.837,60 zł.

Nadzór nad inwestycją, popularnie nazywany inżynierem projektu, to zespół fachowców czuwający nad jakością i terminowością rozbudowy mostu drogowego w Toruniu. Do jego zadań należy zachowanie najwyższych standardów, dopilnowanie zgodności z dokumentacją projektową, kontrola kosztów realizacji; zwycięska, wyłoniona w drodze przetargu firma, będzie zarządzała procesem budowy. Oprócz nadzoru nad rozbudową mostu, zajmie się także nadzorem nad budową i rozbiórką mostu tymczasowego. Obecnie oferty są badane pod kątem formalno-prawnym.

Warto wiedzieć:

– przeprawa tymczasowa dostępna będzie dla aut do 3,5 tony oraz służb ratowniczych. Nie będą mogli korzystać z niego piesi i rowerzyści;
– jego elementy będą przewożone transportem lądowym z czterech miejsc z Polski;
– całkowita długość mostu 532 metry do wybudowania przeprawy zostanie wykorzystanych m.in. ponad 2 tys. elementów płyt pomostu i 2200 kratownic;
– most tymczasowy będzie posiadał 14 przęseł, przy czym żegluga będzie mogła odbywać się pod dwoma z nich – oznakowanie przęseł żeglownych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
– prześwit pod mostem tymczasowym będzie nie mniejszy niż sąsiedniego mostu drogowego im. J. Piłsudskiego;
– przy jego montażu będzie pracowało około 60 żołnierzy z naszego województwa tj. z 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia;
– zanim wojsko przystąpi do pracy wykonawca rozbudowy mostu drogowego im. J. Piłsudskiego będzie musiał przygotować posadowienie pod most tymczasowy tzn. zabić pale stalowe w rzece i wykonać przyczółki mostowe;
– most natychmiast po złożeniu i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zostanie dopuszczony do ruchu, co pozwoli na zamknięcie mostu drogowego im. J. Piłsudskiego;
– nawierzchnia drogowa mostu drogowego marszałka Piłsudskiego ostatni kapitalny remont przeszła w 1992 roku. Od tego czasu MZD w ramach utrzymania obiektu prowadził bieżące naprawy i jego konserwację. Dodatkowo w latach 2002-2004 konstrukcja została zabezpieczona powłoką antykorozyjną i pomalowana;
– 7.02.2020 r. Gmina Miasta Toruń złożyła wniosek o subwencję ogólną z budżetu państwa.

Tekst i wizualizacja: Urząd Miasta Torunia

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA