REKLAMA
Drogi Wiadomości

Umowa na rozbudowę odcinka DK46

Spółka STRABAG Infrastruktura Południe wykona rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 46 od granicy województwa opolskiego i dolnośląskiego poprzez obwodnicę Kamienicy do początku obwodnicy Paczkowa.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

Przeznaczony do rozbudowy odcinek o długości 5,8 km to droga jednojezdniowa dwupasowa, która docelowo zostanie dostosowana do nośności 11,5 t/oś.

W ramach inwestycji przewidziano m.in. rozbudowę 2 istniejących skrzyżowań o lewoskręty w kierunku Kamienicy, budowę parkingu dla pojazdów  osobowych, ciężarowych i miejsca postojowego dla służb kontrolujących, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanału technologicznego, oświetlenia drogi w rejonie skrzyżowań oraz budowę równoległych dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu.

W rozwiązaniach projektowych przyjęto wykonanie nawierzchni jezdni w dwóch technologiach. Nawierzchnia drogi na odcinku 4,3 km będzie wykonana z betonu cementowego, natomiast na pozostałej części ok. 1,5 km z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie 2023 r. Wartość umowy to 45 389 804,72 zł.

Źródło: tekst GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA