REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Szczekocin i Goleniów

27 listopada 2020 r. katowicki Oddział GDDKiA podpisał umowę na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78.

 
Grafika: GDDKiA O/Katowice
Grafika: GDDKiA O/Katowice
Obwodnica Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78

21 lipca 2020 r. poznaliśmy oferty w przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78. Z trzynastu złożonych ofert, najkorzystniejszą złożyła spółka Mosty Katowice o wartości 3 472 044 zł.

Termin realizacji. Dokumentacja i nadzór


Wykonawca zrealizuje zadanie  w terminie 110 miesięcy, na co składają się  24 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych. 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, natomiast 79 miesięcy  będzie trwało  pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). Długość obwodnicy wyniesie ok. 13,1 km.

Ruch tranzytowy poza miastami


Te trzy inwestycje są już częściowo przygotowane do realizacji i posiadają decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Ujęcie w rządowym Programie budowy 100 obwodnic umożliwiło przyspieszenie ich realizacji. Podstawowym celem budowy obwodnic Kroczyc,  Pradeł, Szczekocin i Goleniów jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości.  Realizowana  obecnie obwodnica  Poręby i Zawiercia oraz inne  inwestycje  na drodze krajowej nr 78, przyczynią  się  do odciążenia istniejącego układu komunikacyjnego na obszarze obejmującym północno-wschodnie tereny woj. śląskiego.

Nowo budowane odcinki drogi, okrążając miejscowości, przejmą znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na dotychczasowej drodze krajowej nr 78 przeważać będzie ruch lokalny. Poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy przepustowość połączenia, z jednej strony z autostradą A1, z drugiej z drogą ekspresową S7 na wysokości Jędrzejowa.

Źródło: GDDKiA O/Katowice
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA