REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na wykonanie dokumentacji dla rozbudowy DK22

Zielonogórski Oddział GDDKiA podpisał umowę na wykonanie dokumentacji technicznej m.in. materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla rozbudowy odcinka DK22 Słońsk – Karkoszów. Wartość umowy to ponad 6 mln zł.

Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/

Zakres umowy

Zadaniem wykonawcy, firmy SMP Projektanci z Poznania, będzie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej m.in. wspomniane materiały do DŚU dla odcinka DK22 o długości blisko 14 km. Wykonawca uzyska też pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Będzie miał na to nieco ponad 3 lata.

Ponadto jego obowiązkiem będzie również udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej, dotyczącej wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy.

Cel inwestycji

GDDKiA planuje przebudowę na lata 2028-2031, a jej celem jest dostosowanie DK22 do standardu drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) poprzez m.in. dostosowanie nośności nawierzchni do przenoszenia ruchu o obciążeniu 11,5 t/oś i poszerzenie pasa drogowego. Wprowadzone zostaną również rozwiązania poprawiające bezpieczeństwa ruchu drogowego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA