REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla S1 w Dąbrowie Górniczej

25 października podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, a także wsparcie dla GDDKiA na etapie przetargu na roboty budowlane.

 
Mapa: GDDKiA O/Katowice
Mapa: GDDKiA O/Katowice
Przewidziana do wykonania dokumentacja wynika z konieczności dostosowania konstrukcji drogi do obciążenia 115 kN/oś oraz podniesienia nośności obiektów mostowych w ciągu drogi do klasy obciążenia A.

Na odcinku drogi objętym zamówieniem do przebudowy należy przewidzieć przebudowę wiaduktów w ciągu S1 w celu podniesienia ich klasy nośności oraz remont wiaduktu nad S1 w ciągu ulicy Laski. W zakresie zamówienia należy również przewidzieć do przebudowy (odbudowy) odwodnienie, skrzyżowania łącznic węzła z ul. Piłsudskiego, przebudowę oświetlenia, budowę kanału technologicznego.

W ramach zamówienia wykonane mają być m.in.:
– opracowania koncepcyjne: propozycja rozwiązań drogowych oraz rozwiązań konstrukcji obiektów inżynierskich,
– materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
– projekt budowlany,
– materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
– projekt wykonawczy,
– dokumentacja przetargowa.

Wykonawca dokumentacji uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędne do realizacji przedsięwzięcia uzgodnienia oraz decyzje administracyjne, w tym m. innymi decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawne oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej zajmie się biuro projektowe Mosty Katowice Sp. z o.o., które wykona tą usługę za 1 230 000,00 zł (brutto).

Wymagane parametry techniczne:

– klasa techniczna drogi: S,
– prędkość projektowa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– przekroje poprzeczne: 2×2 pasy ruchu,
– szerokość pasa ruchu: 3,50 m,
– szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m,
– dopuszczalne obciążenia nawierzchni: 115 kN/oś.

Nazwa zadania

Rozbudowa drogi ekspresowej S1 w m. Dąbrowa Górnicza – jezdnia lewa i prawa.

Lokalizacja odcinka

Dąbrowa Górnicza, od km 530+480 do km 533+200, długość odcinka 2,72 km.

Termin realizacji usługi

Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana w terminach:
– 13 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych,
– 8 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
– 86 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego.

Tekst i mapa: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA