REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa Naftoremont-Naftobudowa z PERN

Spółka PERN zawarła umowę z Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o., spółką należącą do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

Przedmiotem realizacji inwestycji jest budowa czterech zbiorników magazynowych dla paliw płynnych o łącznej pojemności 128 tys. m³, w następujących sekwencjach: dwa zbiorniki o pojemności 32.000 m³ każdy w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach oraz dwa zbiorniki o pojemności 32.000 m³ każdy w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.

Obydwie budowy realizowane będą wspólnie ze spółką AGAT S.A. na mocy zawartej umowy konsorcjum, w którym Naftoremont-Naftobudowa występuje w roli lidera.

– Zawarta umowa otwiera nowy okres współpracy ze spółką PERN w zakresie realizacji zbiorników magazynowych na paliwa płynne. Kontrakt wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal i potwierdza aktywność spółek na rynku projektów przemysłowych. Cieszy nas fakt, że będziemy mieli swój udział w kolejnej, tak ważnej dla naszego kraju, inwestycji. Mamy do tego odpowiednie zasoby i kompetencje –
powiedział Antoni Józwowicz, prezes zarządu Polimex-Mostostal S.A.

Realizacja projektu budowy zbiorników jest jednym z kluczowych elementów gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jako Spółka Skarbu Państwa, PERN zobowiązany jest do zapewnienia zasobów magazynowych umożliwiających realizację przyjętej polityki składowania zapasów obowiązkowych. Także skala wzrostu rynku paliwowego wynikająca z bardzo dobrej koniunktury gospodarczej oraz skutecznej walki z „szara strefą” w obrocie paliwami spowodowała wzrost zapotrzebowania klientów na pojemności magazynowe przeznaczone do składowania zapasów obowiązkowych i zapasów operacyjnych przez uczestników rynku paliwowego.

– Zwiększenie oferowanych na potrzeby rynku pojemności magazynowych dla ropy naftowej i paliw, a także rozbudowa całej infrastruktury Grupy PERN S.A. – to największe wyzwania stojące przed naszą spółką w najbliższych latach. To także nasze zobowiązania wynikające ze strategii oraz realizacja polityki rządowej dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym –
powiedział Rafał Miland, Wiceprezes Zarządu PERN S.A.

– Podpisana umowa pozwoli nam zaoferować nowe pojemności dla paliw już w końcu 2018 roku. Wychodzimy tym samym naprzeciw potrzebom naszych klientów –
dodał Miland.

Autor: Polimex-Mostostal S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA