Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa o współpracy w celu rozwoju Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego

Spółki przesyłowe z sześciu krajów UE, w tym GAZ-SYSTEM, podpisały umowę o współpracy w ramach projektu transgranicznego o nazwie Nordic-Baltic Hydrogen Corridor.

Europejscy operatorzy systemów przesyłowych gazu: GAZ-SYSTEM (Polska), Gasgrid Finland (Finlandia), Elering (Estonia), Conexus Baltic Grid (Łotwa), Amber Grid (Litwa) i ONTRAS (Niemcy) podpisali umowę o współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury wodorowej od Finlandii przez Estonię, Łotwę, Litwę i Polskę do Niemiec, by spełnić cele REPowerUE 2030.


Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy ma za zadanie wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne regionu, zmniejszyć zależność od importowanej energii kopalnej i stworzyć szybką ścieżkę dekarbonizacji w znaczących sektorach gospodarki, w tym np. w przemyśle, transporcie, elektroenergetyce i ciepłownictwie. W pierwszej fazie projektu przeprowadzone zostanie wstępne studium wykonalności.


Na podstawie zaleceń wynikających z tego studium zostanie podjęta decyzja o kontynuacji rozwoju projektu, która określi dalsze działania w kwestii m.in. zaprojektowania, budowy i uruchomienia sieci przesyłającej wodór.

– Projekt Nordic-Baltic Hydrogen Corridor określany jest przez ekspertów, jako jeden z najbardziej perspektywicznych w Europie. Jest on postrzegany jako znaczący element wsparcia transformacji energetycznej. W Polsce jesteśmy na wczesnym etapie tworzenia się rynku wodoru, ale chcemy aktywnie brać udział w międzynarodowych inicjatywach służących jego powstaniu i funkcjonowaniu w przyszłości. Podpisane porozumienie z naszymi bałtyckimi partnerami umożliwi prowadzenie skoordynowanych działań w tym kierunku – powiedział Marcin Chludziński, Prezes GAZ-SYSTEM.

Kraje członkowskie UE są obecnie w trakcie dynamicznych zmian związanych z transformacją energetyczną i dekarbonizacją swoich gospodarek. Wodór ma być jednym z kluczowych paliw w tym procesie. Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy będzie wspierał kilka regionalnych i unijnych celów, takich jak Zielony Ład UE, pakiet Fit for 55 i plan REPower UE.

Źródło: tekst Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., www.gaz-system.pl

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI