REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Umowy na dokumentacje dla obwodnic Kroczyc i  Pradła

Katowicki Oddział GDDKiA podpisał umowy na wykonanie kompleksowych dokumentacji dla dwóch obwodnic w województwie śląskim: Kroczyc i Pradła. Realizacja obwodnic zaplanowano na lata 2023-2025.

 
Grafika: GDDKiA O/Katowice
Grafika: GDDKiA O/Katowice
Obwodnica Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78

17 lipca 2020 r. poznaliśmy oferty w przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78. Z trzynastu złożonych ofert, najkorzystniejszą złożyła spółka Gramar z Lublińca o wartości 1 999 980 zł. 

Termin realizacji 


Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 109 miesięcy, na co składają się: 23 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a 79 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). Długość obwodnicy wyniesie ok. 9,2 km.

Obwodnica Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78


14 lipca 2020 r. poznaliśmy oferty w przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78. Z jedenastu złożonych ofert,  najkorzystniejszą również złożyła spółka Gramar z Lublińca o wartości 1 180 554 zł.

Termin realizacji   


Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 107 miesięcy, na co składa się: 21 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a  79 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). Długość obwodnicy wyniesie ok. 2,2 km. 

Cel


Te inwestycje są już częściowo przygotowane do realizacji i posiadają decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Ujęcie w rządowym Programie budowy 100 obwodnic  na lata 2020-2030  umożliwiło przyspieszenie ich realizacji. Podstawowym celem budowy obwodnic Kroczyc  i Pradeł  jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. Wraz z realizowaną obecnie obwodnicą Poręby i Zawiercia oraz innymi inwestycjami na drodze krajowej nr 78, przyczynią  się do  odciążenia istniejącego układu komunikacyjnego na obszarze obejmującym północno-wschodnie tereny woj. śląskiego. Nowo budowane odcinki drogi, okrążając miejscowości, przejmą znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na dotychczasowej drodze krajowej nr 78 przeważać będzie ruch lokalny. Poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy przepustowość połączenia, z jednej strony z autostradą A1, z drugiej z drogą ekspresową S7 na wysokości Jędrzejowa.

Źródło: GDDKiA O/Katowice
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA