REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Umowy na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Gryfina i DK31 Gryfino – Radziszewo

Wczoraj w Gryfinie zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji dla 2 ważnych inwestycji na DK31: obwodnicy Gryfina i przebudowy DK31 Gryfino – Radziszewo.

Mapka: GDDKiA O/Szczecin
Mapka: GDDKiA O/Szczecin
– Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego dla tych projektów było możliwe dzięki decyzjom uzgadniającym Programy Inwestycji, które podjął we wrześniu ubiegłego roku Minister Infrastruktury – mówi Łukasz Lendner, Dyrektor GDDKiA O/Szczecin. W ciągu 15 miesięcy ma powstać Koncepcja Programowa wraz z badaniami geologicznymi dla obwodnicy Gryfina o długości 5,6 km z kwotę 1,141 mln złotych. Projekt wykona Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski ze Szczecina. Dla odcinka Radziszewo – Gryfino o długości 9,6 km komplet dokumentacji studialnej i koncepcyjnej również z badanymi podłoża za kwotę 2,284 mln zł wykona firma Trakt Sp. z o.o. z Katowic. – Te dokumentacje pozwolą nam na rozpoczęcie w latach 2020-2021 realizacji tych inwestycji w formule Projektuj i Buduj – dodaje Łukasz Lendner. Zrealizowanie tych inwestycji znacznie usprawni komunikację na odcinku DK31 w obrębie aglomeracji szczecińskiej, przełoży się na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i znacząco zmniejszy oddziaływanie ruchu drogowego na miejscowości położone przy obecnej drodze krajowej.

Przez Gryfino przebiega DK31, trasa prowadząca od Szczecina na południe wzdłuż granicy polsko-niemieckiej do Kostrzyna nad Odrą i dalej Słubic. Miasto położone jest w zasadzie wzdłuż DK31, co przekłada się na stosunkowo długi odcinek prowadzący przez teren zabudowany, przez co występuje bardzo wiele skrzyżowań i przejść dla pieszych. Wyjazdowy odcinek z Gryfina w stronę Chojny jest jedyną drogą w tym obszarze miasta, co powoduje powstawanie zatorów, szczególnie w godzinach szczytów komunikacyjnych (dojazd pracowników do elektrowni Dolna Odra) oraz występujących awariach licznych sieci uzbrojenia podziemnego. Dodatkowo pod wiaduktem kolejowym na wjeździe od strony Szczecina nie mieszczą się pojazdy wyższe niż 2,7 m, przez co samochody ciężarowe i autobusy jadące DK31 muszą omijać ten wiadukt drogą powiatową. Rozwiązaniem wspomnianych powyżej problemów komunikacyjnych jest budowa obwodnicy Gryfina. Obwodnica ominie miasto od wschodu, będzie miała długość 5,6 km. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP.

Odcinek DK31 Radziszewo – Gryfino przebiega w 80% przez teren zabudowany następujących po sobie miejscowości Radziszewo, Daleszewo, Nowe Brynki i Czepino. Budynki w miejscowościach znajdują się bardzo blisko jezdni, a droga jest kręta. W sytuacji wzrastającego ruchu drogowego, który w 2015 roku wynosił 7,5 tys. pojazdów na dobę powoduje zarówno znaczące wydłużanie czasu przejazdu tym odcinkiem DK31, jak i również negatywne oddziaływania na mieszkańców związane z hałasem, obniżonym poziomem bezpieczeństwa, czy drganiami. Dodatkowym elementem wymagającym również przebudowy jest węzeł drogowy Radziszewo łączący DK31 z autostradą A6, który powstał jeszcze w latach 30 ubiegłego wieku. Węzeł ten nie posiada pasów włączeń i wyłączeń, a parametry łącznic nie odpowiadają obecnym przepisom przez co prędkość na autostradzie w jego rejonie jest ograniczona do 90 km/h. Uwarunkowania związane z obecnym przebiegiem DK31 sprawiają, iż jedyny rozwiązaniem powyższych problemów jest budowa nowego przebiegu DK31 na tym odcinku omijającego miejscowości przy obecnej drodze krajowej. Będzie to jednojezdniowa drogą klasy GP o przekroju 1×2. Odcinek będzie się rozpoczynał od węzła Radziszewo, a kończył na włączeniu w obwodnicę Gryfina. W ramach inwestycji przewidziana jest również przebudowa węzła drogowego Radziszewo, tak aby spełniał współczesne wymagania.

Tekst i mapka: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA