REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Umowy na opracowanie KP dla S10 Stargard – Piła

14 stycznia szczeciński Oddział GDDKiA podpisał umowy na opracowanie Koncepcji programowych wraz z badaniami podłoża dla 108 km drogi ekspresowej S10 Stargard – Piła.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/
To łącznie pięć umów dla poszczególnych odcinków tej drogi. Kontrakty na trzy fragmenty zostały zawarte z firmą Transprojekt Gdański, natomiast na dwa odcinki z konsorcjum Databout i LH Engineering. Łączna wartość zawartych umów to 31,05 mln zł. Wykonanie badań geologicznych i opracowanie dokumentacji koncepcyjnej to ostatni krok przed realizacją inwestycji w formule „Projektuj i buduj”. Wykonawcy mają 13 miesięcy na opracowanie dokumentacji i wykonanie badań.

Podpisane umowy na prace przygotowawcze dla drogi ekspresowej S10 Stargard – Piła:
– Stargard – Recz o długości 31,5 km, umowa z konsorcjum  Databout  i LH Engineering o wartości ok.  8,4  mln  zł.
– Recz – Łowicz Wałecki o długości 34,5 km, umowa z  firmą  Transprojekt  Gdański o wartości  ok.  8,5  mln  zł.
– Łowicz Wałecki – Mirosławiec o długości 6,7 km, umowa z  firmą  Transprojekt  Gdański o wartości  ok.  2,7  mln  zł.
– Mirosławiec – Wałcz o długości 21,86 km, umowa z konsorcjum  Databout  i LH Engineering o wartości  ok.  5,9  mln  zł.
– Wałcz – Piła o długości 13,5 km, umowa z firmą  Transprojekt  Gdański o wartości  ok.  5,4  mln  zł.

Dokumentacja niezbędna do realizacji inwestycji

Koncepcje  programowe  uszczegółowią  rozwiązania projektowe w korytarzu określonym,  w  uzyskanej w  lipcu ubiegłego  roku,  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach. Na tym etapie będzie jeszcze wariantowo analizowany układ węzłów drogowych. W ramach prac przygotowawczych, na całym przebiegu drogi, zostaną wykonane badania podłoża (sondowania, wiercenia i tomografia elektrooporowa). Badania te są kluczowe dla określenia szczegółowych rozwiązań projektowych, takich jak sposób posadowienia obiektów mostowych czy potrzeby w zakresie wzmocnień podłoża na przebiegu inwestycji. Po zakończeniu badań i wykonaniu dokumentacji w roku 2023 GDDKiA będzie gotowa do ogłoszenia przetargów na zaprojektowanie i budowę drogi.

Ponad 100 km nowej drogi ekspresowej


S10 będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę.  Wydana  w lipcu ubiegłego roku  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  jest ostateczna i określiła przebieg  trasy.  Nowa droga  ekspresowa  S10  będzie omijała miejscowości,  przez które przebiega obecna DK10,  między innymi  Suchań, Recz, Kalisz Pomorski i Mirosławiec. Nowa trasa połączy się z już istniejącą obwodnicą Wałcza, a dalej  S10 będzie biegła na południe od istniejącej DK10. Na węźle Piła Północ – przyszłym połączeniu S10 i S11 – zakończy się odcinek Stargard – Piła. Na trasie przewidziano budowę jedenastu węzłów drogowych. Powstanie też pięć par Miejsc Obsługi Podróżnych i dwa Obwody Utrzymania Drogi.

Źródło: tekst GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA