REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowy na opracowanie projektu dla gazociągu Oświęcim – Tworzeń

Spółki GAZ-SYSTEM i Tractebel Engineering zawarły umowy na opracowanie projektu gazociągu Oświęcim – Tworzeń i stacji systemowej Tworzeń.

Te inwestycje to część planowanego do realizacji gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń. W ramach jednej z podpisanych umów powstanie projekt gazociągu Oświęcim – Tworzeń o średnicy 700 mm wraz z systemową stacją redukcyjno-pomiarową w Oświęcimiu o przepustowości 300 000 m3/h. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla tego przedsięwzięcia jest zaplanowane w pierwszym kwartale 2021 roku. W ramach odrębnej umowy Tractebel Engineering S.A zaprojektuje systemową stację redukcyjno-pomiarową Tworzeń. Powstanie ona w gminie Sławków i pozwoli na połączenie obecnie budowanej sieci przesyłowej w ramach korytarza gazowego Północ – Południe z istniejącą już infrastrukturą przesyłową GAZ-SYSTEM. Na stacji zostanie zaprojektowana śluza nadawcza tłoka dla połączenia z gazociągiem Oświęcim – Tworzeń. Projekt stacji ma zapewnić jej dwuetapową rozbudowę. W pierwszym etapie przepustowość stacji wynosić będzie 200 000 m3/h, a w drugim docelowo 400 000 m3/h. GAZ-SYSTEM oczekuje od projektanta uzyskania pozwolenia na budowę stacji w kwietniu 2020 r.Podpisanie umów z Tractebel Engineering S.A to kolejny z etapów realizacji planowanego połączenia Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń. Od grudnia 2018 roku firma MGGP S.A. opracowuje projekt budowlany i wykonawczy tego gazociągu na odcinku Skoczów – Komorowice – Oświęcim. Dla tej części inwestor pozyskał już decyzję o ustaleniu lokalizacji tej inwestycji. Gazociąg Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z systemowymi stacjami gazowymi w Oświęcimiu i Sławkowie będą stanowiły istotny element systemu przesyłowego zapewniając transport gazu dla odbiorców z woj. śląskiego i małopolskiego. Realizacja inwestycji i połączenie jej z oddanym do użytkowania w 2011 r. Interkonektorem Polska – Czechy wpłynie na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu oraz na integrację z europejskim rynkiem energetycznym.

Autor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA