REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Umowy na projekt i budowę dwóch odcinków S12

GDDKiA podpisała umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi S12: Piaski – Dorohucza i Chełm – Dorohusk, o łącznej długości 33 km. Obydwa zrealizuje Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

Przetargi na wyłonienie wykonawców ogłoszono jesienią ubiegłego roku. W postępowaniu na realizację odcinka Piaski – Dorohucza wpłynęło 10 ofert, a najkorzystniejszą, opiewającą na ok. 358 mln zł złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Oferta tej firmy, o wartości 1 mld zł, została również wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka Chełm – Dorohusk (wpłynęło 12 ofert).

Wykonawca będzie miał 39 miesięcy na realizację inwestycji, nie wliczając w to okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie prac planowane jest w 2027 r.

Zakres inwestycji

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy w każdym kierunku), drogi do obsługi ruchu lokalnego i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. W sumie na obu odcinkach powstaną m.in. 23 wiadukty, most, 20 przejść dla zwierząt (w tym pięć górnych). Realizowana ona będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Oznacza to, że zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie trasy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Przebieg

Trasa przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny zurbanizowane i cenne przyrodniczo. 

Odcinek Piaski – Dorohucza (o długości 9,8 km), zaczynać będzie się na istniejącym węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany w ramach planowanej budowy drogi S17 Piaski – Łopiennik.

Nowa droga początkowo przebiegać będzie po północnej stronie obecnej DK12, następnie przetnie ją i od południa ominie Biskupice. Koniec odcinka planowany jest na wysokości Pełczyna, gdzie w tymczasowym rozwiązaniu kierowcy zjadą na DK12. Wynika to z wyłączenia z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, fragmentu o długości ok. 5,7 km między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęto decyzję o ominięciu składowiska. Wkrótce GDDKiA podpisze umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej dla tego odcinka. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami. 

Z kolei początek odcinka Chełm – Dorohusk (23 km) zaplanowano w miejscowości Srebrzyszcze, gdzie „ekspresówka” przetnie istniejącą DK12. Dalej trasa S12 przebiegać będzie po południowej stronie obecnej drogi krajowej. Ominie m.in. rezerwat przyrody Roskosz oraz miejscowość Pławanice. Za Teosinem, gdzie planowana jest budowa Miejsc Obsługi Podróżnych, przekroczy linię kolejową nr 7 relacji Warszawa – Dorohusk.  W okolicach miejscowości Okopy powstanie węzeł drogowy Dorohusk.

Źródło: tekst GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA