Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowy na projektowanie gazociągu Wronów – Rozwadów – Strachocina

Spółki GAZ-SYSTEM i ANTEA Polska zawarły dwie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego na potrzeby budowy 247 km gazociągu, który połączy tłocznię i węzeł we Wronowie z węzłem gazowym w Strachocinie.

 
Grafika: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., www.gaz-system.pl
Grafika: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., www.gaz-system.pl
W zakresie projektowym budowa została podzielona na dwa zadania:
– gazociąg Wronów – Rozwadów o długości ok. 107 km,
– gazociąg Rozwadów – Strachocina o długości ok. 140 km.

Wstępnie planowana trasa przechodzi przez obszar 12 powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. W ramach projektu zakłada się wybudowanie między innymi:
– połączenia z istniejącym systemem przesyłowym w rejonie węzła Rozwadów;
 -połączenia z istniejącym systemem przesyłowym w miejscowości Głuchów;
– zespołu zaporowo-upustowego zlokalizowanego w pobliżu PMG w Husowie;
– zespołu zaporowo-upustowego w pobliżu EC Stalowa Wola;
– linii światłowodowej wzdłuż całej trasy.

Gazociąg o średnicy DN1000 będzie przystosowany do dwukierunkowego przesyłu paliwa gazowego z maksymalnym ciśnieniem roboczym 8,4 MPa. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest w 2025 roku.

 Projektowany gazociąg jest elementem programu inwestycyjnego p.n. Korytarz Centrum-Wschód. Wraz z gazociągiem Gustorzyn – Wronów stanowić będzie główną magistralę przesyłową w centralnej i południowo-wschodniej Polsce, tworzącą dwukierunkowy gazowy szlak transportowy z Litwy, przez Polskę na Słowację, a w przyszłości sięgający również na Ukrainę. Dzięki temu możliwa będzie optymalizacja pracy systemu przesyłowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. Ta inwestycja wpisuje się także w koncepcję transformacji energetycznej poprzez rozwój krajowego rynku gazu ziemnego i zwiększenie możliwości przyłączania do sieci odbiorców przemysłowych, w tym wytwórców energii i ciepła.

Źródło: tekst Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., www.gaz-system.pl
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI