REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Umowy na realizację dwóch odcinków S19

Lubelski Oddział GDDKiA podpisał umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 między Radzyniem Podlaskim a Lubartowem, o łącznej długości ok. 34 km.

 
Grafika: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Grafika: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Budowa szlaku Via Carpatia na tym fragmencie S19 została podzielona na sześć odcinków. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, która będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Zbudowane zostaną także m.in. mosty, wiadukty, drogi do obsługi ruchu lokalnego, trzy pary Miejsc Obsługi Podróżnych oraz urządzenia chroniące środowisko.

Do tej pory wyłoniono wykonawców czterech odcinków w woj. lubelskim: 
– granica woj. mazowieckiego i lubelskiego – Międzyrzec Podlaski,  
– Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski,  
– obwodnica Kocka i Woli Skolimowskiej (druga jezdnia),  
– Lubartów – Lublin.  

15 września 2022 r. GDDKiA podpisała umowy na realizację dwóch ostatnich fragmentów drogi: Radzyń Podlaski – Kock oraz Kock – Lubartów. Wartość pierwszej z nich to ok. 626,5 mln. Umowa na budowę drugiego opiewa na ok. 390 mln zł. Łącznie wartość sześciu kontraktów, o długości w sumie ok. 100 km, to ok. 2,81 mld zł.

Zadaniem wykonawców jest zaprojektowanie każdego z odcinków, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a następnie wybudowanie trasy i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie. Kierowcy będą mogli skorzystać z całej drogi w 2026 roku. 

Radzyń Podlaski – Kock

Odcinek o długości ponad 18 km zrealizuje firma POLAQUA. Dwujezdniowa trasa ekspresowa powstanie w istniejącym korytarzu drogi krajowej nr 19. W ramach zadania wybudowane zostanie m.in. dwujezdniowe obejście Radzynia Podlaskiego. Zaplanowano także dwa węzły drogowe: Radzyń Podlaski Południe na skrzyżowaniu z DK63 oraz Borki na skrzyżowaniu z droga powiatową. Planowane są też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Sitno oraz MOP Paszki), dwa mosty oraz siedem wiaduktów, przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz drogi dojazdowe i lokalne. 

Kock – Lubartów

Odcinek o długości ok. 15,8 km, między końcem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej a węzłem Lubartów Północ, zrealizuje konsorcjum firm Rubau Polska (lider) i Poltores (partner). Przebiegać on będzie w ok. 70 proc. nowym śladem, głównie terenami rolnymi. Na początkowym fragmencie (ok. 3 km) pobiegnie istniejącym korytarzem DK19. Na wysokości jeziora Kunów powstanie węzeł Firlej. Następnie trasa od wschodniej strony ominie miasto i jezioro Firlej, a także okoliczne lasy. Na pozostałym obszarze droga pobiegnie równolegle do istniejącej DK19. Przed Lubartowem zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych – MOP Mieczysławka oraz MOP Wola Lisowska.

W ramach zadania powstaną także m.in. drogi obsługujące przyległe tereny, wiadukty, kładki, przejścia dla małych, średnich oraz dużych zwierząt, ekrany akustyczne oraz ogrodzenie drogi.

Sześć odcinków S19 w woj. lubelskim w realizacji:

– gr. woj. lubelskiego i mazowieckiego – Międzyrzec Podlaski (ok. 13,7 km), podpisana umowa na realizację,    
– Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski (ok. 22,3 km), podpisana umowa na realizację,  
– Radzyń Podlaski – Kock (ok. 18,1 km), podpisana umowa na realizację,  
– obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni – ok. 7,8 km), podpisana umowę na realizację,  
– Kock – Lubartów (ok. 15,8 km), podpisana umowa na realizację,  
– Lubartów – Lublin (ok. 23 km), podpisana umowa na realizację, trwa opracowywanie projektu budowlanego i materiałów do ZRID.  

Źródło: tekst GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA