REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowy na realizację obwodnic Dzwoli i Gorajca

GDDKiA podpisała umowy na realizację obwodnic Dzwoli iGorajca. Obie inwestycje powstaną w ciągu drogi krajowej nr 74, a budowa pierwszej z nich rozpocznie się w połowie tego roku.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

Obwodnica Dzwoli wraz z rozbudową DK74

Inwestycja będzie realizowana w systemie tradycyjnym, w oparciu o wydaną przez Wojewodę Lubelskiego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Oznacza to, że po podpisaniu umowy i przekazaniu terenu budowy, wykonawca będzie mógł rozpocząć prace budowlane. Planowane jest to jeszcze w drugim kwartale tego roku, natomiast udostępnienie drogi kierowcom planowane jest w 2025 r.

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Dzwoli (ok. 2,7 km) po nowym śladzie, która ominie miejscowość od północnej strony. Rozbudowany zostanie także odcinek obecnej DK74 (o długości ok. 9,3 km), od końca przyszłej obwodnicy Janowa Lubelskiego do połączenia z funkcjonującą już obwodnicą Frampola. Wykonawca wybuduje  jednojezdniową, dwupasową drogę klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o szerokości jezdni 7 m. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego, ekrany akustyczne, chodniki oraz zatoki autobusowe. Planowana jest budowa sześciu skrzyżowań skanalizowanych, dwóch rond oraz obiektu mostowego, zintegrowanego z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów.

Inwestycję za nieco ponad 190 mln zł, zrealizuje konsorcjum firm Mosty Łódź (lider), Antex II (partner) oraz PBI Infrastruktura (partner).

Obwodnica Gorajca

Realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj” za ok. 119 mln zł przez konsorcjum, którego liderem jest firma Antex II, natomiast partnerem Mosty Łódź. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie drogi, uzyskanie decyzji ZRID oraz wybudowanie trasy. Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2024 roku, po otrzymaniu decyzji ZRID, która umożliwi wykonawcy rozpoczęcie prac budowlanych, a dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości to także rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań. Postępowanie będzie prowadzi Wojewoda Lubelski.

Obwodnica Gorajca będzie drogą jednojezdniową, dwupasmową klasy GP o szerokości jezdni 7 metrów. Przebiegać będzie po nowym śladzie i będzie liczyć ok. 6,6 km. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego. Planowane są trzy skrzyżowania skanalizowane, trzy przejazdy bezkolizyjne i most w ciągu DK74.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA