REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Unibep rozbuduje DK63 Borki – Jeże

Olsztyński Oddział GDDKiA wybrał ofertę spółki Unibep jako najkorzystniejszą w przetargu dotyczącym „Rozbudowy drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki – Jeże”. Wartość inwestycji to ponad 95 mln zł.

Grafika: GDDKiA O/Olsztyn, www.unibep.pl

W przetargu wpłynęło pięć ofert. Kryterium oceny ofert w tym przetargu było jedno – cena, a jej waga wynosiła 100%. Oferta spółki Unibep okazała się najkorzystniejsza cenowo – około 95,6 mln zł brutto, co przekłada się na równowartość około 77,7 mln zł netto. Kolejna oferta była wyższa o około 3 mln zł. Termin realizacji tej inwestycji został ustalony na 18 miesięcy od daty podpisania umowy, przy uwzględnieniu wyłączenia tzw. okresów zimowych, które trwają od 16 grudnia do 15 marca. Warto podkreślić, że w przypadku braku zasadnych odwołań ze strony innych uczestników przetargu w zakresie wyboru naszej oferty, zostanie podpisana umowa na realizację tej inwestycji zgodnie z przepisami prawa.

Inwestycja obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 7 m i o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś, korektę łuków pionowych i poziomych, budowę i przebudowę przepustów oraz przebudowę obiektu mostowego na przepust. Zostaną także przebudowane istniejące skrzyżowania. W ramach inwestycji powstanie również 12 zatok autobusowych z dojściami dla pieszych, chodnik w miejscowości Jeże oraz oświetlenie drogowe. Wykonane zostanie odwodnienie drogi oraz przebudowa istniejących zjazdów. Wybudowane będą stanowiska do kontroli i ważenia pojazdów dla Inspekcji Transportu Drogowego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA