REKLAMA
Drogi Wiadomości

Unieważniono przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Nowej Dęby

1 lutego rzeszowski Oddział GDDKiA unieważnił przetarg na wykonanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Nowej Dęby w ciągu DK9. Ogłoszenie nowego przetargu planowane jest w lutym br.

Przetarg swoim zakresem obejmował wykonanie  Studium korytarzowego (SK), Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DŚU).

Powody unieważnienia przetargu

W związku z tym, że kwota z najkorzystniejszej oferty przewyższa tą, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Najkorzystniejsza oferta, złożona przez firmę  Multiconsult  Polska,  opiewała na  kwotę 3 607 024,20 zł. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia założonej kwoty, tj. 1 863 763,65 zł, do wartości oferty  najkorzystniejszej.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA