Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Unieważniono przetarg na projekt północnej obwodnicy Olsztyna i Dywit

Olsztyński Oddział GDDKiA unieważnił przetarg na wykonanie studium korytarzowego oraz STEŚ wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit.

 
Grafika: GDDKiA O/Olsztyn
Grafika: GDDKiA O/Olsztyn
Powodem unieważnienia jest brak ofert. Po analizie przyczyn braku ofert ogłosimy ponownie przetarg.

Zakres zadania


W zakres dokumentacji będącej przedmiotem przetargu wchodzi wykonanie studium korytarzowe obejmujące analizy obejścia Olsztyna zarówno po stronie zachodniej jak i wschodniej. Po wytypowaniu korytarza obwodnicy zadaniem wykonawcy będzie opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wydania decyzji środowiskowej. Na etapie STEŚ dokonane zostaną analizy co najmniej trzech wariantów układu drogowego składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ul. Sybiraków w Olsztynie, w korytarzu wybranym na podstawie studium korytarzowego.

Program budowy 100 obwodnic


Budowa obwodnicy Olsztyna i Dywit to kolejne w województwie warmińsko-mazurskim zadanie realizowane w ramach Programu budowy 100 obwodnic, przygotowanego na lata 2020-2030. W ramach tego programu, oprócz obwodnicy Olsztyna i Dywit powstaną do 2030 roku obwodnice Smolajn, Gąsek, Pisza i Szczytna. W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Źródło: GDDKiA O/Olsztyn
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI