REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Unieważniono przetargi na wykonanie dokumentacji 2 obwodnic

Unieważniono przetargi na wykonanie dokumentacji (studium korytarzowego, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU) dla budowy obwodnicy Przemyśla w ciągu DK28 i 77 oraz dla budowy obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu DK28.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Aktualnie przygotowujemy materiały do ponownego ogłoszenia obu przetargów, które planowane jest jeszcze w tym roku.

Powody unieważnienia przetargów

Obwodnica Przemyśla (DK28/DK77)


Postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta z najniższą ceną złożona przez firmę IVIA S.A., zawiera kwotę 13  407  000,00 zł brutto i przewyższa tą, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia założonej kwoty, tj. 5  999  657,10 zł brutto do wartości oferty z najniższą ceną.

Obwodnica Miejsca Piastowego (DK28)


Postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta z najniższą ceną złożona przez Konsorcjum w  składzie: MPRB Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Mosty Kraków S.A. – Partner Konsorcjum, MP Infra Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, zawiera kwotę 11  488  200,00 zł brutto i przewyższa tą, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia założonej kwoty, tj. 6  081  126,15 zł brutto do wartości oferty z najniższą ceną.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA