REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Unijne dofinansowanie budowy obwodnicy Kędzierzyna-Koźla

Ponad 207 mln zł otrzyma GDDKiA ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40.

  
Jest to 69 umowa na dofinansowanie z funduszy unijnych z 92 projektów, jakie są przewidziane dla GDDKiA w tej perspektywie.

W kierunku autostrady A4


Nowy odcinek będzie przedłużeniem istniejącej dwujezdniowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w kierunku autostrady A4. Od ronda, jakie powstanie w ciągu DK40, trasa pobiegnie nowym śladem, omijając Sławięcice oraz Ujazd i włączając się z powrotem do DK40 tuż za granicą woj. opolskiego i śląskiego na terenie gminy Rudziniec.

Do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 426 będzie to jednojezdniowa droga z dodatkowym naprzemiennym pasem do wyprzedzania (2+1), a od tego skrzyżowania – czyli niemal połowy długości obwodnicy – o przekroju tradycyjnym w układzie z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach.
  

Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego i śląskiego, na terenie gmin Kędzierzyn-Koźle, Ujazd i Rudziniec.

Wartość umowy z wykonawcą wynosi 220 mln zł, a planowany termin zakończenia prac to IV kwartał 2022 r. Po wydaniu w czerwcu br. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla tej inwestycji, w lipcu wykonawca przystąpił do prac w terenie. Aktualne zaawansowanie dla tego zadania wynosi około 20 proc. Prowadzone są roboty drogowe w zakresie wykonania wykopów, nasypów, podbudowy z kruszywa, podbudowy mineralno-bitumicznej, warstwy wiążącej oraz umocnieniem skarp i rowów. Na różnych etapach wykonywane są prace przy sześciu obiektach.

– Całkowita wartość projektu: 272 424 300,00 zł
– Wydatki kwalifikowane: 244 472 350,38 zł
– w tym dofinansowanie unijne: 207 801 497,82 zł

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Opole
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA