REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Unijne dofinansowanie dla inwestycji wod-kan w gminie Włoszakowice

4 kwietnia Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 8215/2024 zatwierdził listę projektów do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 2. Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.7 Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej (nabór wyłącznie dla aglomeracji ściekowych od co najmniej 10 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach naboru Nr FEWP.02.07-IZ.00-001/23.

Zdjęcie: Urząd Gminy Włoszakowice, www.wloszakowice.pl

Na bardzo wysokim – drugim miejscu (29 punktów na 30 możliwych do uzyskania) uplasował się wniosek złożony przez Gminę Włoszakowice na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap II”.

  • W zakres przedsięwzięcia, którego realizację gmina Włoszakowice rozpocznie już w II półroczu 2024 roku, wejdą następujące działania:
  • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grotnikach – Etap III (zaprojektuj – wybuduj),
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leśników, Os. Zatorze, Wolności, Poprzecznej i Jesiennej we Włoszakowicach, ul. Radosnej w Krzycku Wielkim i ul. Leśnej w Bukówcu Górnym,
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Boszkowie Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie – Etap II,
  • Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach wraz z wymianą odcinka azbestowo-cementowej sieci wodociągowej we Włoszakowicach (zaprojektuj – wybuduj),
  • Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi i pracami projektowymi,
  • Nadzór autorski,
  • Promocja projektu,
  • Działania, w tym edukacyjne, przyczyniające się do redukcji zużycia wody w procesach produkcyjnych, energetyce i gospodarce komunalnej dzięki zastosowaniu zamkniętych obiegów wodnych oraz procesów ich powtórnego wykorzystania, oczyszczania i uzdatniania promujące oszczędność wody do spożycia wśród mieszkańców, przedsiębiorstw i podmiotów publicznych.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 25 769 315,00 zł brutto, a wysokość dofinansowania ze środków UE kształtuje się na poziomie 14 665 463,82 zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA