REKLAMA
Energetyka Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Unijne dofinansowanie dla pływającego terminalu FSRU

GAZ-SYSTEM podpisał umowę z CINEA (Agencją Wykonawczą Komisji Europejskiej) na dofinansowanie prac projektowych oraz opracowanie specyfikacji technicznej projektu LNG w Zatoce Gdańskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – CEF.

 

Zdjęcie: www.twitter.com/GAZ_SYSTEM/
Zdjęcie: www.twitter.com/GAZ_SYSTEM/

Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro. Decyzja ta podkreśla istotne znaczenie projektu dla wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw i uniezależnienia od rosyjskiego gazu oraz zwiększenia dostępności LNG dla Polski i regionu.

Decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu GAZ-SYSTEM pomocy finansowej dla projektu LNG Gdańsk na działanie pod nazwą: „Prace przedinwestycyjne do uzyskania pozwolenia na budowę dla morskiej części PCI 6.27 LNG Gdańsk (PL)” została zaakceptowana przez państwa członkowskie UE 7 grudnia 2022 r. W ramach realizacji tej decyzji spółka GAZ-SYSTEM podpisała umowę z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Dofinansowanie przyznano w ramach uruchomionego w maju 2022 roku konkursu grantowego CEF Energy. Dofinansowanie obejmuje prace takie jak badania dna morskiego, inwentaryzację środowiskową, projekt FEED (Front End Engineering Design), projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych – z pozwoleniem na budowę włącznie.

Realizacja projektu pływającego Terminalu FSRU w rejonie Gdańska wpisuje się w ramy zarówno polskiej, jak i europejskiej polityki zapewnienia bezpiecznego dostępu do paliwa gazowego. Jest elementem wielu strategii i polityk w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu, jak i odpowiedzią na stale rosnący popyt na paliwo gazowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Wpisuje się także w proces transformacji energetycznej i gospodarczej kraju, zakładającej przejście na mniej emisyjne źródła energii.

Projektowi LNG Gdańsk przyznany został status projektu o znaczeniu wspólnotowym (PCI – Project of Common Interest) w ramach korytarza priorytetowego „Gazowego połączenia międzysystemowego Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej („NSI East Gas”), na ostatniej liści projektów PCI przyjętej w listopadzie 2021 r. Projekt znajduje się również na liście gazowej infrastruktury krytycznej w ramach przedstawionego w 2022 roku przez Komisję Europejską planu szybkiego zmniejszenia zależności od rosyjskich paliw kopalnych i przyspieszenia transformacji ekologicznej – REPowerUE.

CEF jest kluczowym unijnym instrumentem finansowania na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez ukierunkowane inwestycje infrastrukturalne na poziomie europejskim. Wspiera rozwój wydajnych, zrównoważonych i dobrze połączonych transeuropejskich sieci w zakresie transportu, energii oraz telekomunikacji.


 

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA