REKLAMA
Energetyka Wiadomości

Unijne wsparcie dla budowy sieci inteligentnej w Warszawie

30 lipca podpisano umowę o dofinansowanie unijne dla projektu „Budowa sieci inteligentnej na terenie Warszawy poprzez automatyzację linii średniego napięcia w wyniku zastosowania wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz transformatorów z automatycznym przełącznikiem zaczepów”.

 
Podpisanie umowy o dofinansowanie, fot. ME
Podpisanie umowy o dofinansowanie, fot. ME
Projekt realizowany jest przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Celem projektu jest poprawa efektywności dystrybucji energii elektrycznej, poprawa lokalnego bezpieczeństwo energetycznego poprzez ograniczenie strat energii, zwiększenie przepustowości oraz sprawności przesyłanej energii, jak również umożliwienie podłączenia 1 MW OZE. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości dostaw energii elektrycznej, poprawy jakości obsługi odbiorców oraz efektywności kosztowej sieci elektroenergetycznej.

Całkowita wartość projektu to 6 476 811,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 3 858 766,13 zł w ramach poddziałania 1.4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Środki te przeznaczone zostaną na dostosowanie sieci dystrybucji energii elektrycznej na obszarze Warszawy do wymogów sieci inteligentnej (smart grid).

Projekt zapewnia zwiększenie efektywności energetycznej poprzez optymalizację i racjonalizację zużycia energii elektrycznej, co w konsekwencji przyczynia się do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

Tekst i zdjęcie: Wojciech Rutkowski, Ministerstwo Energii

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA