REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Unijne wsparcie dla inwestycji kolejowej w Gdyni

9 września CUPT podpisało umowę z Zarządem Morskiego Portu Gdynia na dofinansowanie projektu „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja” w ramach POIiŚ.

Całkowita wartość inwestycji to około 70 mln zł. Inwestycja otrzymała 20 mln zł unijnego dofinansowania.

– Polskie porty biją w ostatnich latach rekordy. W zeszłym roku, po raz pierwszy, przeładowano w nich ponad 100 milionów ton towarów. Mimo świetnych wskaźników nadal potrzebne są inwestycje, które zwiększą konkurencyjność naszych portów. Warunkiem wypłynięcia na szerokie wody jest sprawna kolej, która zabierze i dowiezie towarów. Dlatego i dla nas, i dla UE modernizacja dostępu zarówno kolejowego, jak i drogowego, tzw. „ostatniej mili” do portów morskich ma priorytetowe znaczenie –
podkreślił wiceminister Grzegorz Puda.

Przedmiotem projektu jest elektryfikacja bocznicy Intermodalnego Terminalu Kolejowego od strony lądu wraz z jej przebudową, budową nowego toru oraz rozjazdów. Powstanie także nowy system sterowania ruchem kolejowym.

Inwestycja obejmie elektryfikację około 2,5 kilometrowego odcinka linii kolejowej. W ramach projektu powstaną cztery nowe rozjazdy, zaś osiem z nich zostanie zmodernizowanych. W efekcie realizacji projektu, nie będzie już konieczna zmiana obsługi trakcji z elektrycznej na spalinową, a sterowanie ruchem zostanie zautomatyzowane. Przedsięwzięcie przyczyni się do obsługi koleją większej ilości towarów i sprawniejszego transportu, przez co wzrośnie potencjał polskich portów.

Planowany termin zakończenia modernizacji to koniec stycznia 2021 r.

Autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA