REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Unijne wsparcie dla obwodnicy Sanoka

Wczoraj Jacek Gryga, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Krzysztof Rodziewicz, Dyrektor Departamentu Przygotowania Projektów CUPT podpisali umowę na dofinansowanie unijne projektu „Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu DK28”.

Uroczystość odbyła się w trakcie konferencji „Program dla Bieszczad” zorganizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Wartość dofinansowania UE dla projektu wyniesie prawie 144 miliony złotych. Całkowita wartość projektu przekroczy 207 milionów złotych.

– Celem przedsięwzięcia jest budowa obwodnicy Sanoka o długości 6,70 km w ciągu drogi krajowej nr 28. Inwestycja pomoże odciążyć miasto Sanok od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawi warunki ruchu na drogach krajowych nr 28 i 84. Wdrożone rozwiązania przyczynią się do poprawy warunków życia dla mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz pozwolą na usprawnienie ruchu tranzytowego przez województwo podkarpackie –
powiedział wiceminister Infrastruktury Marek Chodkiewicz.

W ramach inwestycji poza budową obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej 28 przewidziano m.in. następujące działania towarzyszące:

- budowę czterech skrzyżowań zapewniających powiązania obwodnicy z istniejącym układem drogowym,

– budowę dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania inwestycji,

– budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia,

- budowę obiektów inżynierskich, elementów infrastruktury drogowej oraz urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- budowę oraz przebudowę uzbrojenia,

- budowę oświetlenia drogowego.

– Budowa nowej Obwodnicy Sanoka ma duże znaczenie dla poprawy jakości regionalnych powiązań komunikacyjnych –
podkreślił Krzysztof Rodziewicz z CUPT – jednocześnie inwestycja pomoże wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, co poprawi komfort życia mieszkańców Sanoka.

Autor: GDDKiA O/Rzeszów
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA