REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Unijne wsparcie rozwój ratownictwa drogowego

23 czerwca w CUPT została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V”. Beneficjentem dofinansowania jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V” zakłada doposażenie Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie drogowym. W jego ramach zakupionych zostanie 289 szt. specjalistycznego sprzętu i samochodów ratowniczych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– Podpisana umowa o dofinansowanie ze środków europejskich kolejnego elementu systemu bezpieczeństwa drogowego to ważny krok w stronę rozwoju ratownictwa drogowego w Polsce. Odpowiednie doposażenie służb w tym obszarze jest kluczowe, aby mogły one skutecznie przeprowadzać akcje ratownicze na polskich drogach – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Projekt przyczyni się do poprawy efektywności prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie drogowym przez Państwową Straż Pożarną. Całkowita wartość projektu to ok. 293 mln zł, z czego wsparcie unijne wyniesie niemal 249 mln zł. Realizacja obejmie okres 2 lat i potrwa do końca 2023 roku.

Podczas uroczystości podpisano również aneksy do umów o zwiększeniu dofinansowania do projektów realizowanych przez spółkę PKP Intercity: „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A” oraz „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA