REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

UOKiK potwierdza szkodliwość Nord Stream 2 dla konkurencji na rynku gazu

Wczorajsza decyzja Prezesa UOKiK nakładająca karę 29 mld zł na Gazprom oraz łącznie 234 mln zł na partnerów biznesowych zaangażowanych w Nord Stream 2 potwierdza, że uczestnicy tego projektu działali nie tylko ze szkodą dla konkurencji na rynku gazu, ale również z pominięciem przepisów dotyczących koncentracji przedsiębiorców.

PGNiG podziela stanowisko Prezesa UOKiK.

W 2015 r. Gazprom oraz Shell, Uniper, Engie, OMV i Wintershall zawnioskowały do Prezesa UOKiK o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy – operatora gazociągu Nord Stream 2. Prezes UOKiK zgłosił do tego wniosku zastrzeżenia, wskazując na zagrożenie dla konkurencji wynikające z budowy Nord Stream 2. W rezultacie wniosek został wycofany, ale przedsiębiorcy nie zrezygnowali ze współpracy i – w miejsce wcześniejszej umowy konsorcjum – zawarli umowy o finansowanie operatora gazociągu i kontynuowali projekt.

PGNiG od samego początku prac nad projektem Nord Stream 2 wskazywało na negatywny wpływ projektu Nord Stream 2 na konkurencję i bezpieczeństwo dostaw w Europie Środkowo-Wschodniej, w szczególności na rynku polskim. Na szkodliwy dla konkurencji charakter projektu Nord Stream 2 spółka zwracała uwagę m.in. w postępowaniu antymonopolowym prowadzonym przez Komisję Europejską wobec Gazprom, postępowaniu derogacyjnym przed BNetzA oraz w stanowiskach przekazanych Prezesowi UOKiK w ramach prowadzonych postępowań antymonopolowych, w tym w postępowaniu zakończonym dzisiejszą decyzją Prezesa UOKiK.

PGNiG – podobnie jak Prezes UOKiK – postrzega zmianę formuły realizacji projektu Nord Stream 2 jako próbę ominięcia zgłoszonych w 2016 roku zastrzeżeń Prezesa UOKiK wobec koncentracji polegającej na utworzeniu spółki Nord Stream 2 AG. W stanowisku przekazanym do Prezesa UOKiK PGNiG argumentowało, że biorąc pod uwagę wszystkie kluczowe cechy transakcji, poprzez podpisanie i przystąpienie do realizacji umów na finansowanie budowy Nord Stream 2 doszło do zrealizowania zamiaru koncentracji i powołania wspólnego przedsiębiorcy. Z przedstawionym na konferencji Prezesa UOKiK informacji wynika, że Prezes UOKiK wziął pod uwagę argumenty PGNiG.

PGNiG uważa, że decyzja Prezesa UOKiK przyczyni się w znaczącym stopniu do ochrony konkurencji na rynku gazu w Europie. Pokazuje ona, że nie może być zgody na działania mające na celu obejście prawa oraz szkodliwe dla konkurencji, a wszystkie podmioty, niezależnie od ich kraju pochodzenia, muszą działać zgodnie z przepisami prawa i spełniać obowiązki z nich wynikające. W tym kontekście należy również przypomnieć o wysiłkach podejmowanych przez Gazprom oraz jego partnerów biznesowych dążących do przekonania Państw Członkowskich i Instytucji UE, że Nord Stream 2 nie podlega pod zasady tzw. III pakietu energetycznego UE, które to starania do dzisiaj nie zakończyły się sukcesem. Pokazuje to, że projekt Nord Stream 2 nie jest zwykłym projektem biznesowym, lecz projektem opartym na założeniu, że obowiązujące prawa Państw Członkowskich czy prawo UE mogą zostać ominięte.

PGNiG stoi na stanowisku, że konieczne jest zatrzymanie dalszych prac nad budową gazociągu Nord Stream 2, który jest projektem sprzecznym z traktatową zasadą solidarności energetycznej oraz szkodliwym w wymiarze bezpieczeństwa i konkurencji.

Zdaniem spółki, uczestnicy projektu Nord Stream 2 w wykonaniu wczorajszej decyzji Prezesa UOKiK powinni rozwiązać umowę o finansowanie projektu Nord Stream 2.

Jednocześnie PGNiG deklaruje, że wykorzysta wszelkie dostępne prawem środki w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom realizacji projektu Nord Stream 2.

Źródło: PGNiG S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA