REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wadowicach

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzyma prawie 22,9 mln zł z NFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przebudowę oczyszczalni ścieków oraz zakup specjalistycznego samochodu.

Umowę w sprawie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, podpisano 8 stycznia 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentował Prezes Zarządu Kazimierz Kujda, a Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Prezes Zarządu Alfred Józef Karelus. Wadowicka spółka otrzyma 22 898 824,68 zł dotacji z unijnej kasy oraz 10 500 000,00 zł pożyczki z NFOŚiGW. Koszty całkowite przedsięwzięcia oszacowano na 43 965 981,75 zł.

Ekologiczną inwestycję zlokalizowano na terenie województwa małopolskiego. Obejmuje ona miasto Wadowice oraz miejscowości – Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny. Zaplanowano wybudowanie 26,14 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2,66 km sieci wodociągowej. Ponadto przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Wadowicach w zakresie pierwszego procesu oczyszczania, jakim jest oczyszczanie mechaniczne (wymiana krat i elementów towarzyszących) wraz z montażem niezbędnych urządzeń wymaganych do transportu i zagospodarowania skratek. Przedsięwzięcie obejmuje również montaż instalacji sterowania tym etapem oczyszczania ścieków. Dodatkowo inwestycja obejmuje zakup specjalistycznego samochodu przeznaczonego do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów o średnicy od 50 do 800 mm.

Zakończenie projektu przewidziano z końcem stycznia 2021 r. Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej i tym samym liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wyniesie 3351.

Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA