REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Ustalenia ws. przebudowy węzła Gdynia-Karwiny

14 lipca obyło się spotkanie przedstawicieli PKP PLK, Samorządu Województwa Pomorskiego, Miasta Gdyni i Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Tematem była przebudowa węzła Gdynia-Karwiny.

 
Zdjęcie: Włodzimierz Włoch, www.plk-sa.pl
Zdjęcie: Włodzimierz Włoch, www.plk-sa.pl
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Grzegorz Mocarski, prezes Zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitarnej oraz Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wicemarszałek Leszek Bonna zadeklarował, że Urząd Marszałkowski postanowił zaangażować się w kwestię budowy wiaduktu na węźle Karwiny. Samorząd Województwa Pomorskiego zapisze tę inwestycję jako priorytetową w ramach „Funduszy Europejskich dla Pomorza”, a sam wiadukt będzie potraktowany jako II etap inwestycji Węzeł Karwiny.

Budowa dodatkowego toru na odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna umożliwi dalszy rozwój przewozów aglomeracyjnych i towarowych. – Projekt budowy trzeciego toru dla prowadzenia ruchu towarowego i pasażerskiego jest bardzo istotny. W związku z tym, rozważane powinno być także pozostawienie rezerwy pod budowę czwartego toru – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Prezydent Gdyni potwierdził, że Miasto będzie sprzyjać budowie czwartego toru w kontekście pozostawienia rezerwy terenowej już na etapie budowy wiaduktu. Wojciech Szczurek poinformował, że jeżeli powstanie koncepcja i Marszałek Województwa Pomorskiego wpisze to zadanie na listę priorytetów, pozostanie tylko kwestia szacowania kosztów i źródeł finansowania. Prezydent zadeklarował, że jeżeli wkład własny nie przekroczy 10 mln złotych Miasto będzie partycypować do wysokości tej kwoty.

W związku z budową węzła Karwiny i znaczącym wzrostem przewozów pasażerskich ustalono, że po opracowaniu koncepcji rezerwy pod czwarty tor i poszerzeniu wiaduktu, a także oszacowaniu kosztów, zostanie podpisane porozumienie pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, Miastem Gdynia i Pomorską Koleją Metropolitarną.

Nowe możliwości kolei na Pomorzu


W ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”, PLK zaplanowały m.in. przebudowę istniejących stacji oraz przystanków osobowych między Maksymilianowem a Gdynią, dobudowę drugiego toru na odcinku Maksymilianowo – Gdańsk Osowa i trzeciego toru na odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia Główna oraz elektryfikację linii.

Projekt obejmie około 210 km linii kolejowych. Realizacja zadania, zaplanowana na lata 2021-2027, usprawni połączenia pasażerskie Kaszub z Trójmiastem i Bydgoszczą. Podróżni zyskają lepszy dostęp do pociągów, a port w Gdyni możliwość odprawy większej liczby towarów przewiezionych koleją.

Źródło: tekst PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, ww.plk-sa.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA